Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila:

EDUSKUNNAN PUHEMIEHISTÖN KOKOONPANON TULISI VASTATA TASA-ARVOLAIN PERIAATTEITA

Valtioneuvoston kokoonpano on Suomessa ollut jo pitkään tasa-arvolain periaatteiden mukainen, vaikka laki ei suoraan siihen velvoitakaan. Näin tulisi menetellä myös eduskunnan puhemiehistön osalta. Lyhyttä poikkeusta lukuun ottamatta ei edellisen eikä kuluvan vaalikauden aikana ole puhemiehistössä ollut lainkaan toisen sukupuolen, naisten, edustusta.

Tasa-arvolaki ei suoraan puutu eduskunnan kokoonpanoon, koska eduskunnan valitsee kansa suorilla vaaleilla. Kuitenkin eduskunnan säätämä tasa-arvolaki lähtee siitä periaatteesta, että niin valtiollisen kuin kunnallisenkin päätöksenteon valinnoissa noudatetaan tasa-arvolain periaatteita. Naisten ja miesten tulee olla tasapuolisesti edustettuina päätöksentekoelimissä – molempia sukupuolia on oltava vähintään 40 prosenttia.

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen puheenjohtajana ja pitkäaikaisena tasa-arvopolitiikan tekijänä vetoan kaikkiin eduskuntaryhmiin naisen valitsemiseksi 4.2.2013 alkaville valtiopäiville eduskunnan puhemiehistöön. Tasa-arvolain periaatteiden noudattaminen on eduskuntaryhmien päätösvallassa, sillä ne päättävät sekä omista puhemiehistöön valittavista ehdokkaistaan että omasta suhtautumisestaan puhemiesten vaaliin.

Valtioneuvoston kokoonpanolla mitaten Suomi on kyennyt nousemaan maailman tasa-arvoisimmaksi maaksi. Siksi onkin erikoista ja valitettavaa, ettemme ole kyenneet kansanvaltamme ylimmän päätöksentekoelimen, eduskunnan, järjestäytymisissä noudattamaan tasa-arvolain periaatteita.

Haastankin kansanedustajakollegat tasa-arvotalkoisiin puhemiesten vaalissa 4.2.2013!

Kansanedustajilla on valta tehdä tasa-arvolain hengen mukaisia päätöksiä.

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 61 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

www.naisjarjestot.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.