Vaasan hovioikeus on 31.1.2013 tuominnut SK-Tuote Oy:n 15.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Pohjanmaan käräjäoikeus oli aikanaan tuominnut yhtiön 1.500 euron yhteisösakkoon. Tuotantopäällikön hovioikeus tuomitsi 25 päiväsakkoon eli 1.725 euron sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen hänen osaltaan. Työnjohtajan sakkoja hovioikeus korotti 10 päiväsakosta 15 päiväsakkoon eli 555 euroon.

Käsiteltävänä oli Mustasaaressa kesällä 2009 sattunut työtapaturmatapaus. Yhtiön käytössä ollut levyleikkuri oli suojaamaton. Leikkurilla leikattiin bitumimattorullasta laippa-aihioita. Bitumimatto tarttui kiinni leikkurin terään, jolloin työntekijät yrittivät irrottaa sitä. Tässä yhteydessä työntekijä painoi vahingossa jalallaan leikkurin kytkintä. Leikkuri käynnistyi ja leikkasi palan hänen peukalostaan.

Hovioikeus katsoi, että kun leikkuutyötä leikkurin vastaanottopuolella tehneellä työntekijällä oli koko leikkuutyön ajan ollut esteetön pääsy suojaamattoman leikkuuterän vaara-alueelle, kyseinen työmenetelmä oli työsuojelumääräysten vastainen. Hovioikeus totesi, että leikkuria ei ko. työssä voinut käyttää yksi työntekijä, vaan työhön tarvittiin kaksi. Hovioikeus katsoi, sen osoittavan, että leikkuria oli käytetty yhtiössä työturvallisuusmääräysten vastaisesti useiden vuosien ajan. Näin myös tuotantopäällikkö oli vähintäänkin huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuusmääräyksiä.

Yhteisösakon osalta hovioikeus totesi, että työntekijät vaaralle altistavaan työmenetelmään ei ollut millään tavalla puututtu, ennen kuin leikkurin terä oli leikannut palan työntekijän peukalosta. Hovioikeus piti tällaista laiminlyöntiä vakavana. Toisaalta vaarallinen työmenetelmä oli ollut käytössä vain yhdellä työpisteellä ja bitumimattoa leikattiin suhteellisen harvoin. Rikos ei myöskään osoittanut yleistä piittaamattomuutta lain säännöksistä ja viranomaismääräyksistä. Hovioikeus harkitsi kohtuulliseksi yhteisösakon määräksi 15.000 euroa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.