Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin muistuttaa, että alkoholihaittoja voidaan vähentää niin, että elinkeinotoiminnalle ei aiheudu kohtuutonta lisäkuormitusta.

Alkoholilain kokonaisuudistusta tehtäessä syiden, seurausten ja kaavailtujen toimenpiteiden laaja-alaisia vaikutuksia on pohdittava hyvin tarkasti. Julkisuudessa esillä olleessa sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valviran omassa esityksessä uskotaan kotimaisen elinkeinotoiminnan rajoittamisella saavutettavan suurempi hyöty alkoholihaittojen ehkäisyssä kuin tutkimus- tai kokemusperäinen tieto osoittavat.

Palvelualojen ammattiliitto PAM, Päivittäistavarayhdistys PTY ry ja Matkailu- ja ravintola-alan työnantajajärjestö MaRa ry ovat osallistuneet valmisteluprosessiin ja tehneet omat esityksensä, joilla järjestöjen mielestä muun muassa vaikutetaan alkoholinkäytön vastuullisuuden lisääntymiseen ja kasvavan maahantuonnin vähentämiseen, kuitenkaan työllisyyskehitystä ja työturvallisuutta vaarantamatta.

Tuonti vetää – joten luotettavaa tietoa tarvitaan

Merkittävä osa alkoholin matkustajatuonnista esimerkiksi Virosta ja Venäjältä tulee muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön: edelleen välitettäväksi muun muassa alaikäisille tai myytäväksi harmaan talouden piirissä toimivissa ravintoloissa ja katukaupassa. Rajaviranomaisten havaintojen mukaan väkevien viinojen tuonti kasvaa, kuten myös yhä nuorempien matkustajien ”kaljaralli”.

– Sosiaali- ja terveysministeriölle tulisi asettaa lainsäädännöllinen velvoite tuottaa luotettavaa tietoa matkustajatuonnin määrästä ja todella seurata sen vaikutuksia kokonaiskulutukseen. Ravintoloissa täysi-ikäiset nuoret aikuiset ovat aina valvotuissa oloissa, toisin kuin kotijatkoilla tuontiviinan kanssa, kuvailee Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Selinin mielestä nykyisin puhelinhaastatteluina toteutetut kyselytutkimukset eivät anna luotettavaa kuvaa matkustajatuonnista, koska vastaajat usein vähättelevät tuomaansa määrää.

Toimialojen omavalvonta toimii

Päivittäistavarakaupan myymälät toteuttavat alkoholijuomien myynnin omavalvontaa ilman lainsäädännöstä tulevaa velvoitetta. Yli 60 000 kaupan kassahenkilöä ja alan opiskelijaa onkin suorittanut ikärajapassin.

Parempi kuitenkin olisi, jos alkoholijuomien myynnin omavalvonnasta säädettäisiin laissa, kuten tupakan tai elintarvikkeiden myynnin osalta tehdään. Matkailu- ja ravintola-alalla omavalvonta on jo lakisääteistä ja toimiva valvonta on yritystoiminnan elinehto – mahdolliset puutteet voivat johtaa myyntiluvan menettämiseen, mikä monelle tarkoittaisi lappua luukulle.

– Toiminta on siistiytynyt vuosien varrella, anniskelualueista pidetään kiinni ja perhekohteissa kiinnitetään hyvin tarkasti huomiota siihen, kenelle alkoholia tarjoillaan. Huvipuisto tai laskettelukeskus menettää imagonsa ja asiakkaansa, mikäli valvonta ei toimi, mutta toisaalta ilman anniskelulupia on matkailijoita erittäin hankala houkutella, Selin sanoo.

– Toinen asia ovat paikat, joissa valvonta ei toimi lain edellyttämällä tavalla, ja silloin asiaan pitääkin tarkastajien puuttua, mutta muutamien häiriköiden takia ei pidä vaarantaa tuhansia työpaikkoja matkailu- ja ravintola-alalta. Kehottaisin panostamaan alkoholitarkastajien työn vaikuttavuuteen, enkä mekaaniseen kieltämiseen ja rajoittamiseen, hän lisää.

PAMin ja PTY:n sekä PAMin ja MaRan yhteiset esitykset alkoholilain muutoksista ovat luettavissa verkossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.