Suomi hakee toistamiseen EU:n Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusta Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanottujen työntekijöiden tukitoimiin. Suomen hakemus on suuruudeltaan 19,7 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on puolet. Työministeri Lauri Ihalainen kertoi asiasta tänään 1.2.12013.

– Tukea haetaan, jotta Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanotuille voidaan tarjota mahdollisimman laaja tuki uudelleentyöllistymiseen, työministeri Ihalainen totesi.

Työ- ja elinkeinoministeriön jättämä tukihakemus koskee irtisanottuja Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Tukihakemukseen sisältyy työllistymistä tukevia toimia kaikkiaan 3237 irtisanotulle. Päätös tuesta saadaan arviolta 7 kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Suomen ensimmäinen Nokian Salon irtisanomisia koskeva 10,6 miljoonan euron hakemus on käsitelty Euroopan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Komissio antaa lopullisen rahoituspäätöksensä siitä todennäköisesti helmikuussa.

Suomessa irtisanottaville työntekijöille tarjotaan jo nyt muutosturvan toimintamallin mukaisesti yksilöllisiä tukitoimia. Globalisaatiorahastosta mahdollisesti saatava tuki toisi kuitenkin mittavaa lisäapua irtisanomistilanteisiin.

Euroopan globalisaatiorahasto jakaa tukea suurissa rakennemuutostilanteissa. Se tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten seurauksena työnsä menettäneitä ihmisiä uudelleenkoulutuksessa ja -sijoittumisessa sekä työllistymisessä. Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, jotka kohdistetaan työttömäksi jääville työntekijöille. Näitä toimia ovat mm. erilaiset valmentavat toimenpiteet, koulutustoimenpiteet, palkkatuki ja yrittäjyyden edistämistoimet.

Suomi on aiemmin saanut tukea Globalisaatiorahastolla noin 2 miljoonaa euroa Perloksen irtisanomisten vuoksi vuonna 2007.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.