Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodelle 2013 yhteensä 4,4 miljoonaa euroa valtionavustusta perusopetuksen päättävien oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukseen. Oppisopimuskoulutuksen korotettu koulutuskorvaus on osa nuorisotakuuseen kuuluvaa koulutustakuuta.

Perusopetuksen päättävien oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus nousee 800 euroon kuukaudessa. Korvausta maksetaan työnantajille samana vuonna perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneiden opiskelijoiden oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Korvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa kuukaudessa, toisena vuonna 500 euroa ja kolmantena vuonna 300 euroa kuukaudessa.

Tavoitteena on edistää oppisopimuskoulutusta nuorten koulutusmuotona ja tukea työnantajaa nuoret huomioon ottavan opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä. Perusopetuksen päättävien nuorten oppisopimuskoulutuksen korvaus nousee merkittävästi, sillä oppisopimuskoulutusta ammatillisena peruskoulutuksena suorittavilla korvaus on ollut keskimäärin 100 euroa kuukaudessa.

Avustus korotettua koulutuskorvausta varten myönnettiin kaikille 41:lle koulutuksen järjestäjälle, jotka olivat sitä hakeneet. Avustuksella katetaan yhteensä yli 800 perusopetuksen päättävän oppisopimusopiskelijan koulutuskorvaukset. Perusopetuksesta suoraan oppisopimusopiskelijaksi siirtyvien määrä näyttää koulutuksen järjestäjien hakemusten mukaan lisääntyvän merkittävästi, sillä nykyisin kohderyhmään kuuluvia oppisopimusopiskelijoita on alle 200.

_ _ _

Oppisopimuskoulutuksen korotettu koulutuskorvaus on osa nuorisotakuuseen kuuluvaa koulutus-takuuta, jossa taataan jokaiselle samana vuonna peruskoulun päättäneelle jatkomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi