Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa ehdotetaan muutettavaksi Pelastusopiston opiskelijoiden opintososiaalisia etuja. Hankkeen taustalla ovat opintososiaalisten etujen yhdenmukaistaminen muiden oppilaitosten opiskelijoiden kanssa ja taloudellisten säästöjen saavuttaminen. Opiskelijoilta poistuisivat maksuton ruokailu ja maksuton asuminen Pelastusopiston asuntolassa, jolloin he kuitenkin tulisivat vastaavasti esimerkiksi asumislisän piiriin.

Hankkeessa muutettaisiin Pelastusopistosta annettua lakia. Hankkeen valmistelussa huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla oleva opintotukilainsäädännön muuttaminen.

Hankkeen toimikausi on 15.2.2013-31.12.2013. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.