Työmarkkinajärjestöt neuvottelivat raamisopimuksessa sovitusta kolmesta koulutuspäivästä ja siihen liittyvästä verokannusteesta yksimielisen ratkaisun, jonka Elinkeinoelämän Keskusliiton hallitus kuitenkin hylkäsi viime syyskuussa. Tämän jälkeen neuvottelut ovat olleet keskeytyksissä, kunnes tammikuussa EK teki ehdotuksen uudesta lähestymistavasta asian ratkaisemiseksi.

STTK:n hallitus käsitteli tänään kolmen koulutuspäivän tilannetta. STTK mielestä EK:n esityksestä puuttuu sisältö eikä sillä ole mitään tekemistä raamisopimuksessa sovitun kanssa.

– EK:n esityksessä työnantajat saisivat lisää verokannusteita, mutta työntekijät eivät kolmea koulutuspäivää. Koulutuspäiviä ei EK:n uudessa ehdotuksessa edes mainita. Kiistan ratkaisu edellyttää vastauksia siihen, miten koulutuskysymykset käsitellään työpaikoilla, miten koulutukseen pääsy taataan palkansaajille tai miten yli 55-vuotiaiden työhyvinvointitoiminta turvataan, STTK:n hallitus toteaa.

Käytännössä neuvottelut ovat alkupisteessä.
– STTK:n hallitus vaatii, että EK pitää sitoumuksensa ja hyväksyy, että asia neuvotellaan maaliin raamisopimuksessa sovitulla tavalla.

STTK:n hallitus korostaa, että maan hallitus tarvitsee talouspolitiikkansa tueksi työmarkkinajärjestöjä.
– Kolmen päivän politiikallaan EK tosiasiassa estää työmarkkinajärjestöjen mahdollisuuden tehdä maan hallitukselle sen toivomia esityksiä Suomen kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.