Työministeri Lauri Ihalainen

Nollatyösopimusten yleistyminen ja muun muassa ulkomaalaistaustaisten siivoojien alipalkkaus ovat olleet julkisuudessa viime päivinä. Työministeri Lauri Ihalainen pitää uutisissa esiin nostettuja kehityssuuntia huolestuttavina ja peräänkuuluttaa työmarkkinoille reiluja pelisääntöjä.

Ongelmallista on, jos nollatyösopimuksilla pyritään kiertämään työsuhdeturvaa tai muita työntekijän oikeuksia. Tällaiset työsopimukset eivät myöskään saa johtaa siihen, että työntekijä jää ilman työttömyysturvaa. Odotan, että kolmikantaneuvottelussa näihin epäkohtiin puututaan ja tehdään tarvittavia korjausesityksiä, linjaa Ihalainen.

Nollatyösopimuksilla tarkoitetaan työsopimuksia, joissa työajan on sovittu vaihtelevan nollan ja 40 viikkotunnin välillä. Kohtuuttomia tilanteita saattaa syntyä erityisesti silloin, kun työntekijä on sopimuksen mukaan velvollinen ottamaan vastaan kaikki tarjotut työtunnit mutta toisaalta hänellä ei ole oikeutta minimityöaikaan.

Osana työmarkkinoiden pelisääntöjen seurantaa tulee ministerin mukaan erityisen vakavasti suhtautua merkkeihin työperäisen ihmiskaupan lisääntymisestä.

Kyse on nykyaikaisesta orjakaupasta, jota ei voida missään olosuhteissa hyväksyä. Ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaus on myös osa harmaata taloutta, jonka kitkemistä on jatkettava tarmokkaasti kaikin keinoin. Harmaa talous on niin valtion kuin työmarkkinajärjestöjenkin yhteinen huoli. Suomi tarvitsee työperusteista maahanmuuttoa, mutta kaikki ilmiöt, jotka tekevät maahan muuttavista toisen luokan kansalaisia, on kitkettävä, sanoo Ihalainen.

Työmarkkinajärjestöt ovat raamisopimuksessa sopineet selvitettäväksi nollasopimusten epäsäännöllisiin työaikoihin liittyviä muutostarpeita. Työ valmistuu kevään 2013 aikana. Hallitus toteuttaa myös 22-hankkeista harmaan talouden torjuntaohjelmaa, jonka osana tehdään kokonaisarviointi tilaajavastuulain toimivuudesta. Tätä työtä jatketaan vuoden 2013 loppuun.

Ihalainen painottaa lisäksi, että valmistelussa on parhaillaan myös määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita koskevat kehittämistavoitteet sekä itsensä työllistäjien aseman parantaminen. Näistä ensimmäinen, osa-aikatyötä koskeva selvitys, valmistuu helmikuussa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.