FinnHEMSin Vantaan lääkärihelikopteritukikohta FinnHEMS 10 siirtyy uusiin Finavialta vuokrattuihin tiloihin. Nykyisistä Medi-Heliltä vuokratuista tiloista luovutaan, koska tilojen vuokra ei vastaa käypää markkinavuokratasoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on edellyttänyt, että tiloista maksettu vuokra ei ylitä markkinahintaa. Tilan vaihdon odotetaan laskevan tukikohtakustannuksia noin kolmanneksella.

-Vantaan tukikohtakustannuksiin noin 30 prosentin säästö

FinnHEMS on tehnyt Finavian kanssa vuokrasopimuksen Helsinki-Vantaan lentoasema-alueella sijaitsevasta Pelastusasema 2:n noin 1000 neliömetrin tilasta. Vantaan FinnHEMS 10 -tukikohta siirtyy uusiin tiloihin lääkärihelikopteritoiminnan edellyttämien muutostöiden jälkeen. Tavoitteena on aloittaa toiminta uusissa tiloissa joulukuussa 2013.

FinnHEMSin hallitus teki päätöksen uusien tilojen vuokraamisesta kustannussyistä. Muutostöiden kustannukset huomioiden on uuden tukikohtakiinteistön vuosittainen vuokrakustannus noin 30 prosenttia nykyistä tukikohtakiinteistöä edullisempi.

Nykyinen tukikohta vuokrattiin Medi-Heliltä vuonna 2011 Medi-Helin määrittelemällä vuokratasolla. Vuokran määrä sovittiin käypään markkinavuokraan verrattuna huomattavasti korkeammaksi, koska vastaavia vaihtoehtoisia tiloja ei tuolloin ollut markkinoilla. Vuonna 2012 FinnHEMS kilpailutti tilavuokrat, sillä sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää valtion rahoittaman FinnHEMSin maksavan markkinahintojen mukaista vuokraa. Myös Medi-Heliltä pyydettiin uusi tarjous, mutta Medi-Heli ei antanut tarjousta määräaikaisesta vuokrasopimuksesta tai hinnan tarkistuksesta.

Pelastusasema 2:n tilat ovat erinomaisessa kunnossa, ja ne sopivat päivystystoimintaan hyvin. Muutostyöt helikopteritukikohdaksi alkavat kesällä 2013, ja merkittävin toimenpide on kalustohallin muuttaminen helikopterin säilytykseen sopivaksi. Muutostöiden jälkeen on FinnHEMSille varattu kuukausi varmistaa tilojen asianmukainen toimivuus ennen toiminnan aloittamista. Muutto uusiin tiloihin ei aiheuta mitään katkosta lääkärihelikopteritoimintaan, vaan päivystys hoidetaan normaalisti muuton aikanakin.

FinnHEMSin ja Finavian välinen sopimus Pelastusasema 2:n vuokraamisesta on jatkoa Finavian kanssa tehdylle yhteistyölle Turun, Kuopion ja Rovaniemen tukikohdissa.

FinnHEMS on valtakunnallinen lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö. Yhtiön omistavat yhtä suurin osuuksin yliopistolliset sairaanhoitopiirit: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.  FinnHEMS on perustettu vuonna 2010, ja se on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. www.finnhems.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.