Kauppojen sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikoja säännöstellään lailla. Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa arkisin kello 7:n ja 21:n välisenä aikana paitsi lauantaisin, jolloin tämä on sallittua kello 7:n ja 18:n välisenä aikana.

Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa kello 12:n ja 18:n välisenä aikana. Joulumyyntiä varten kaupat sekä parturi- ja kampaamoliikkeet voivat isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana olla sunnuntaisin avoinna kello 21:een.

Kirkollisena juhlapäivänä kaupat ovat yleensä suljettuna lukuun ottamatta kaikkein pienimpiä liikkeitä, jotka voimassa olevan lain mukaan täyttävät kioskikaupan määritelmät.

Aluehallintovirasto voi lain mukaan erityisestä syystä myöntää poikkeuksen edellä mainituista ajoista. Viime vuosina on keskustelua herättänyt loppiaiseen ajoittuvat poikkeusluvat. Aluehallintovirasto voi myöntää poikkeusluvan hakemuksen mukaisena, hakemusta suppeampana tai hylätä hakemuksen kokonaan. Loppiaiselle 2013 Turun kauppakamari haki poikkeuslupaa Turun keskustan kaupoille sekä Kauppakeskus Myllyn ja Kauppakeskus Skanssin myymälöille. Aluehallintovirasto ei voinut myöntää poikkeuslupaa hakemusta laajempana eikä muita Turkua koskevia hakemuksia ollut.

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa käsiteltiin vuoden 2012 aikana 21 poikkeuslupahakemusta, joista kokonaan hylättyjä oli kolme ja osittain hylättyjä oli yksi. Hakemukset jakautuivat seuraavasti:

Messut ja näyttelyt 9 kpl
Yleisötapahtumat 5 kpl
Matkailu 4 kpl
Kaupan markkinointitoimet 3 kpl

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.