Atria Suomi Oy poistaa kaupoista erän kuorettomia nakkeja. Atria 900 g Kuoreton Nakki sisältää soijaa, jota ei ole merkitty aineosaluetteloon. Tuotteen nauttiminen ei muutoin vaaranna terveyttä, mutta voi aiheuttaa oireita soija-allergikoille.

Pyydämme kuluttajia ottamaan yhteyttä Atrian kuluttajapalveluun, p. 0800 128 742, josta annetaan lisäohjeita. Atria hyvittää kuluttajille aiheutuneet taloudelliset menetykset..

Takaisin vedettävä tuote on: Atria 900 g Kuoreton Nakki, EAN 6407870075857

Takaisin vedettävien tuote-erien VKP:t (Viimeinen käyttöpäivä) ovat:
21.2.2013
28.2.2013

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.