Kansanedustaja Ilkka Kanerva piti Kokoomuksen ryhmäpuheen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon lähetekeskustelussa eduskunnassa. Kanerva nosti vahvasti esiin Suomen itsenäisen puolustuksen ja kansainvälisen yhteistyön merkityksen.

”Suomella on oikeus ja velvollisuus huolehtia itse omien turvallisuusetujensa määrittelystä. Emme saa koskaan ajautua tilanteeseen, jossa toisaalta oma puolustuskykymme osoittautuisi riittämättömäksi, mutta jossa toisaalta emme olisi varmistaneet myöskään ulkoisen avun saantia”, Kanerva totesi puheessaan.

”Pohjoismainen turvallisuusyhteistyö on tullut uuteen dynaamiseen vaiheeseen. Onkin syytä jatkossa harkita, millaisia sopimustasoisia järjestelyjä puolustusyhteistyöstä kiinnostuneiden Pohjoismaiden kesken voitaisiin luoda,” Kanerva pohtii.

Kanervan mukaan EU on tärkein vaikutuskanavamme Suomen ulkosuhteille. Unionin kriisinhallintakykyä on tärkeää kehittää pidemmälle. EU:n ja Naton suhdetta on tiivistettävä, sillä Naton tavoitteet, tehtävät ja velvoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat samat Suomen ja EU:n tavoitteiden kanssa. Aktiivinen toiminta kansainvälisillä areenoilla lisää merkittävästi maamme turvallisuutta.

”On valitettavaa, ettei selonteosta löydä vastauksia siihen, miten puolustusvoimia tulisi kehittää vuodesta 2015 eteenpäin. Tämä asia on pikimmiten ratkaistava, sillä puolustusvoimia on äkillisten pakkoliikkeiden sijaan kehitettävä pitkäjänteisesti. Puolustusvoimien määrärahan perustaksi on syytä ottaa puolustushallinnon esittämä tarve ja varattava vuotuisesta bkt:sta noin 1,5 prosenttia puolustuskykymme uskottavuuden turvaamiseksi yhä kasvavissa kustannuspaineisessa”, Kanerva painottaa.

Lue Ilkka Kanervan puhe Debaattilehdestä

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.