Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä valmistelee toimintaohjelmaa viranomaiskielen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että vaatimus julkishallinnon asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä virkakielestä toteutuu nykyistä paremmin.

Työryhmältä odotetaan lokakuun loppuun mennessä ehdotuksia viranomaiskieleen ja nimistöön liittyvistä menettelytavoista sekä työntekijöiden viestintätaitojen kehittämisestä. Myös korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten mahdollisuuksia huolehtia opiskelijoiden valmiudesta tuottaa ymmärrettävää kieltä pyritään parantamaan. Toimintaohjelman ehdotuksilla halutaan lisäksi varmistaa, että kielelliset vaikutukset otetaan huomioon erilaisissa muutoksissa ja kehittämistoimissa.

Lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittäminen sisältyy nykyiseen hallitusohjelmaan. Selkeää kieltä korostetaan myös parhaillaan valmisteltavassa avoimen hallinnon toimintasuunnitelmassa.

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten keskus). Työryhmän jäsenet ovat vararehtori, professori Ulla-Maija Forsberg (Suomen yliopistot UNIFI ry / Helsingin yliopisto), apulaispäällikkö Mikael Ekholm (Valtioneuvoston kanslia, käännöstoimisto), erikoistutkija Salli Kankaanpää (Kotimaisten kielten keskus), vastaava kielenhuoltaja Kaino Laaksonen (Kansaneläkelaitos Kela), viestintäjohtaja Eeva Larjomaa (sosiaali- ja terveysministeriö), ylijohtaja Anita Lehikoinen (opetus- ja kulttuuriministeriö), tiedottaja Aino Likitalo (Maahanmuuttovirasto), viestintäjohtaja Marjo Merivirta (opetus- ja kulttuuriministeriö), lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren (oikeusministeriö), viestintäjohtaja Jari Seppälä (Suomen Kuntaliitto), hallitusneuvos Susanna Siitonen (työ- ja elinkeinoministeriö), lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen (valtiovarainministeriö), johtaja Hannu Virtanen (Selkokeskus),  ja yliopettaja FL Aino Vuorijärvi (Arene ry / Metropolia ammattikorkeakoulu).

Työryhmän asiantuntijoina toimivat Kotimaisten kielten keskuksesta erikoistutkija Sirkka Paikkala (nimistö), erikoistutkija Eivor Sommardahl (ruotsinkielinen virka- ja säädöskieli) ja tutkija Ulla Tiililä (asiointikieli).

Työryhmän sihteereinä toimivat erikoistutkija Aino Piehl ja tutkija Matti Räsänen Kotimaisten kielten keskuksesta. Työryhmän yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.