Rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Jan Vapaavuori (kok)

Rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Jan Vapaavuori on asettanut työryhmän uudistamaan rahoitusmarkkinakriisien hallintaa ja ratkaisemista sekä talletussuojajärjestelmää koskevaa kansallista lainsäädäntöä vireillä olevien EU-lainsäädäntöhankkeiden pohjalta.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten taloudellisiin vaikeuksiin joutuviin pankkeihin kohdistettavat kriisinratkaisutoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä talletussuojan ylläpito voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tehtävänä on myös arvioida, miten Finanssivalvonnan ennakollista toimivaltaa tulisi tarkistaa. Työryhmän tavoitteiksi on asetettu lainsäädäntö, joka turvaa rahoitusmarkkinoiden vakautta sekä minimoi kriisien hoidosta julkiselle vallalle ja veronmaksajille aiheutuvaa kustannusta.

Työryhmän toimikausi on 5.2. – 31.12.2013.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Tuija Taos valtio-varainministeriöstä. Jäseniä ovat lainsäädäntöneuvos Mari Aalto oikeusministeriöstä, lainsäädäntö-neuvos Erkki Sarsa valtiovarainministeriöstä, toimistopäällikkö Jouni Timonen Suomen Pankista, lakimies Raimo Husu Finanssivalvonnasta ja johtaja Helena Laine Finanssialan Keskusliitosta.

http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/19168/233853636959150.PDF

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.