Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion törkeää petosta ja rahankeräysrikosta koskevassa asiassa, jossa on ollut kysymys Hannu Kailajärven ja erään toisen henkilön toiminnasta GiiClubissa, WinClubissa ja lopuksi WinCapitassa (jäljempänä klubi) vuosina 2003 – 2008.

Vantaan käräjäoikeus oli 2.12.2011 tuominnut Kailajärven törkeästä petoksesta rikoslaissa säädettyyn 4 vuoden enimmäisrangaistukseen. Mainitun toisen henkilön käräjäoikeus oli tuominnut avunannosta Kailajärven törkeään petokseen yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Hovioikeudessa on todettu riidattomaksi, että klubi ei todellisuudessa ollut harjoittanut voitollista vedon- lyöntiä eikä voitollista valuuttakauppaa omilla taikka jäsentensä varoilla. Hovioikeus on katsonut, että näistä seikoista klubin jäsenille klubin internet-sivuilla ja jäsenistölle toimitetuissa sähköpostiviesteissä oli annettu erehdyttävä kuva ja tätä kuvaa oli ylläpidetty koko toiminnan ajan. Klubin toiminnassa on ollut tosiasiassa kysymys siitä, että kaikki tulot ja maksetut tuotot olivat kertyneet klubiin liittyneiden jäsenten maksuista ja että Kailajärven laatimien laskenta- ja tuotonjakosääntöjen perusteella kertyneitä varoja oli jaettu ja tilitetty takaisin jäsenille. Klubin kautta olivat saaneet varoja pääasiassa siihen hyvin aikaises- sa vaiheessa liittyneet jäsenet. Sen sijaan klubin toimintaan loppuvaiheessa liittyneet henkilöt olivat yleensä menettäneet kaikki sijoittamansa varat ja jääneet myös ilman luvattuja tuottoja. Kysymys ei ollut todellisesta sijoitustoiminnasta.

Hovioikeuden mukaan Kailajärvi on toiminut täysin suunnitelmallisesti ja tarkoituksellisesti erehdyttäessään tuhansia henkilöitä ja aiheuttaessaan heille vahinkoa. Yhteensä 2021 klubin jäsenen tilille oli maksettu klubin toiminnassa käytetyiltä tileiltä enemmän varoja kuin niiltä klubin toiminnassa käytetyille tileille. Eri tahoille on kertynyt rikoksesta hyötyä yli 57 miljoonaa euroa. Hovioikeus on käräjäoikeuden ta- voin tuominnut Kailajärven rangaistukseen törkeästä petoksesta. Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus on tuominnut Kailajärven rangaistukseen myös klubin toiminnassa tehdystä rahankeräysrikoksesta, jolla oli vuosina 2006-2008 kerätty tuhansilta ihmisiltä rahaa noin 93 miljoonaa euroa.

Hovioikeus on pitänyt voimassa käräjäoikeuden ratkaisun tuomita mainittu toinen henkilö avunannosta Kailajärven syyksi luettuun törkeään petokseen. Lisäksi hovioikeus on lukenut hänen syykseen avunannon Kailajärven rahankeräysrikokseen.

Hovioikeus on tuominnut Kailajärvi törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta yhteiseen 5 vuoden vankeusrangaistukseen.

Avunannosta törkeään petokseen ja avunannosta rahankeräysrikokseen tuomitun henkilön rangaistus on 1 vuosi 3 kuukautta ehdollista vankeutta.

Hovioikeudessa ei ole ollut kysymys muiden henkilöiden menettelystä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.