Bussiala on tuohtunut eilen julkistetusta Liikenneviraston selvityksestä koskien maaseudun lippu- ja maksujärjestelmiä. Matkustajille edulliset seutuliput ajetaan alas erityisesti kaupunkialueiden ulkopuolella. LVM:n tiedotteessa 10.5.2012 ministeri Kyllönen lupasi seutulipuista löytyvän ratkaisun yhdessä alan kanssa. Seutulipuilla tehdään pääkaupunkiseudun ulkopuolella yli 15 miljoonaa matkaa.

LVM:n hallinnonala ei tehnyt luvattua yhteistyötä bussialan kanssa lippuratkaisun löytämiseksi eivätkä viranomaiset löytäneet myöskään keskenään siihen ratkaisua.

– EU-lainsäädännössä lippujen kelpuuttamiseen on olemassa keinot, mutta niitä virkamiehet eivät halua käyttää. Kun kaupunki-, seutu- ja työmatkaliput eivät 1.7.2014 jälkeen kelpaa nykytyyppisesti hoidetussa yritysvetoisessa bussiliikenteessä, ajautuu bussiliikenteen järjestäminen ja rahoitus merkittävältä osin julkisen vallan syliin myös kaupunkiseutujen ulkopuolella, toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen jyrähtää.

Kuntien kustannukset kasvavat hallitsemattomasti moninkertaisiksi.  Bussivuorojen suunnittelun ja hankinnan lisäksi myös lippujärjestelmät, aikatauluinformaatio ja asemapalvelut siirtyvät kuntien rahoitettaviksi. Valtio jättäytyy kokonaan sivustakatsojaksi valtakunnallisen bussijärjestelmän osalta.

 Valtion lippujärjestelmän kustannusarvio suurta bluffia

Kääriäisen mukaan valtion varoilla ollaan perustamassa uutta valtiojohtoista osakeyhtiötä hallinnoimaan bussiliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää. Kuntia houkutellaan pikaisella aikataululla ja valtionavulla kiristäen mukaan Piletti -järjestelmään. Houkuttimena on, että valtio rahoittaa kuntien puolesta 4 miljoonalla eurolla lippujärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton vuosina 2013-2015. Vuodesta 2016 alkaen toimivaltaiset viranomaiset ja kunnat vastaisivat järjestelmän käyttökustannuksista.

–  Kunnat ovat siinä uskossa, että ne maksavat Piletti-järjestelmään käyttökustannuksina vain 1,5 %:n provision. Laskelmassa on jätetty kokonaan arvioimatta kustannukset, jotka aiheutuvat viranomaisille ja kunnille siirtyvistä uusista tehtävistä. Niitä ovat mm. liikenteen hankinta ja kilpailuttaminen, lipputuotteiden määrittely, lippujen hinnoittelu, clearing ja lippuihin liittyvä muu hallinnointi, asiakaspalvelun järjestäminen, myyntipisteiden luominen ja ylläpito sekä aikatauluinformaatio, Kääriäinen jatkaa.

Kuntien kustannukset varovaisestikin arvioiden kasvavat koko maassa viranomaisjärjestelmään siirryttäessä nykyisestä tasosta 200 miljoonan euron tasoon vuodessa. 4 miljoonan starttirahaan verrattuna puhutaan aivan eri suuruusluokasta. Kun uudet tehtävät ja niiden vaatima rahoitus selviää käytännössä kunnille, voivat ne todeta olleensa suuren puhalluksen kohteena valtion taholta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.