Sisäministeri Päivi Räsänen

Sisäministeri Päivi Räsänen tapasi YK:n apulaispääsihteerin Hérve Ladsousin virkamatkallaan Yhdysvalloissa. Ladsous on YK:n rauhanturvatyön päällikkö ja vastaa sekä YK:n sotilas-, että poliisioperaatioista. Tapaamisen aiheena oli siviilikriisinhallinta ja erityisesti Suomen poliisien osallistuminen YK:n operaatioihin.

Ministeri Räsänen esitti Suomen puolesta kymmentä poliisiasiantuntijaa eri YK:n operaatioihin. Asiantuntijoilla on vähintään kahdeksan vuoden työkokemus ja erityisosaamista mm. paikallispoliisien ohjauksesta ja koulutuksesta, ihmisoikeuksista, lähipoliisitoiminnasta ja kansainvälisestä rikostorjunnasta sekä kansainvälisistä operaatioista.

– Apulaispääsihteeri suhtautui esitykseemme erittäin myönteisesti ja kiitti Suomea hyvästä esityksestä. Suomalaiset poliisit ovat korkeasti koulutettuja ja kokeneita. Heille on kysyntää esimerkiksi kouluttajan tehtävissä, sanoo sisäministeri Räsänen.

– Koulutusta tarvitaan monissa kriisien runtelemien maiden jälleenrakennusprosesseissa. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa on arvioitu, että 80 % poliisimiehistä ei osaa lukea. Se kuvaa hyvin koulutuksen tasoa ja koulutustarpeita, toteaa ministeri Räsänen.

YK:ssa on erityisesti tarvetta naispoliiseista. YK:lla on tavoitteena, että vähintään viidesosa operaatioissa palvelevista asiantuntijoista olisi naisia. Suomen esityksessä on vaihtoehtoina tutkittu asiantuntijoiden lähettämistä Liberiaan, Etelä-Sudaniin tai Somaliaan, mikäli YK päättää perustaa sinne rauhanturvaoperaation. Suomi jatkaa neuvotteluja YK:n kanssa osallistumisesta operaatioihin.

Toteutuessa Suomen tarjous YK:lle vahvistaisi Suomen asemaa YK-vetoisissa operaatioissa. Vaikka Suomi tällä hetkellä osallistuu sotilasvoimin YK-operaatioihin, siviilipuolella ei ole yhtään poliisia operaatioissa. Kaiken kaikkiaan Suomella on tällä hetkellä 39 poliisia EU:n siviilikriisihallintatehtävissä ympäri maailmaa.

Ministerin kokouspäivä YK:n päämajassa jatkui palaverilla apulaispääsihteeri Sarah Cliffen kanssa, jonka vastuualueeseen kuuluu siviilikapasiteetin kehittäminen. Cliffe esitteli uuden tiedonjakamisjärjestelmän, jonka kautta YK:n jäsenmaat voivat tarkastella YK:n asiantuntijoiden tarvetta ja jakaa tietoa oman maan asiantuntijoista, jotka voisivat olla käytettävissä operaatioihin.

Sisäministeriön poliisiasiantuntija Suomen YK-edustustoon?

Vierailun aikana käytiin keskusteluja Suomen mahdollisesta poliisiedustajasta Suomen YK:n pysyvässä edustustossa. Sisäministeri Räsänen tutustui muiden maiden poliisiedustajien tehtävänkuvaan ja työkenttään lounastapaamisessa Suomen edustustossa.

Norjan, Saksan ja Australian poliisiedustajat esittelivät työtään ministerille.

– Tulevaisuudessa tulee harkita, pitäisikö Suomellakin olla poliisiedustaja YK:ssa. Pitämällä asiantuntija mukana keskusteluissa pääsee aikaisessa vaiheissa mukaan vaikuttamaan operaatioiden sisältöön ja Suomi pääsisi paremmin valitsemaan osallistumista sellaisiin operaatioihin, jotka parhaiten kehittävät Suomen asiantuntijoiden ammattitaitoa ja osaamista, pohtii Räsänen.

Tämä vahvistaisi Suomen profiilia rauhan rakentajana siviilikriisinhallinnan kautta.

Päivän päätteeksi sisäasiainministeri Päivi Räsänen keskusteli YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen komitean puheenjohtajan, Marokon suurlähettiläs Mohammed Loulichkinin kanssa puheenjohtajakauden tavoitteista ja myöhemmin komitean sihteeristön päällikön, YK:n apulaispääsihteerin, Michel Smithin kanssa terrorismin vastaisesta työstä YK:ssa.

Sisäasiainministeri Räsäsen virkamatka jatkuu tänään Washingtonissa presidentti Barack Obaman rukousaamiaisella ja huomenna tapaamisilla Valkoisessa talossa ja USA:n sisäisen turvallisuuden ministeriössä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.