Toimihenkilökeskusjärjestö STTK kannustaa isiä käyttämään oikeuden pidempien isyysvapaiden pitämiseen. Isän oma vapaa pidentyi vuoden alussa 54 arkipäivään. Muutos perustuu hallitusohjelmaan ja työmarkkinajärjestöjen kesken vuonna 2011 solmimaan raamisopimukseen. Uusi pidennetty isyysvapaa on niille perheille, joilla erityisäitiysraha, äitiysraha tai adoptioperheissä vanhempainraha on alkanut 1.1.2013 jälkeen.

Vaikka isien perhevapaiden käyttö on lisääntynyt hieman viime vuosina, hoitavat äidit yhä selvästi isiä useammin perheen lapsia.

– Isät käyttävät heille korvamerkittyä vapaata selvästi enemmän kuin vanhempien kesken jaettavaa vapaata. On siis syytä uskoa pidennetyn isyysvapaan johtavan isien osuuden kasvuun pienten lasten hoitamisessa. Lisäksi toivon uudistuksen osaltaan lisäävän isien osuutta kaikkien eri perhevapaiden pitämisessä, STTK:n tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa kertoo.

– Naisten osuus lastenhoidossa on niin hallitseva, että maamme on täynnä todellisia ”Sankari-äitejä”. Kampanjalla haluamme tavoittaa kuitenkin uusia isiä ja tätä kautta ajaa tasa-arvoisempaa perhe- ja työelämän tasapainottamista. Uudistus lisää isien osallistumista lastenhoitoon. Tästä hyötyvät niin lapsi, isä kuin äitikin, Lahermaa korostaa uudistuksen etuja.

Anja Lahermaa korostaa, että STTK:n tavoitteena on saavuttaa ns. 6 + 6 + 6 -malli, jossa molemmille vanhemmille on korvamerkitty omat 6 kuukauden pituiset osuudet ja kolmas osuus on vapaasti jaettavissa vanhempien kesken.

– 6+6+6 mallia tulee pitää tulevaisuuden tavoitteena, johon etenemme välivaiheiden kautta, askel kerrallaan, Lahermaa toteaa.

Lisätietoja:

STTK:n Sankari-isä – kampanja: www.sttk.fi/sankari-isa

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.