Valtioneuvosto antoi torstaina 7. helmikuuta eduskunnalle hallituksen esityksen tasavallan presidentin palkkiosta annettua lain muuttamisesta. Esityksen mukaan tasavallan presidentin palkkiota alennettaisiin nykyisestä 160 000 eurosta 126 000 euroon. Ehdotetun lainmuutoksen mukainen palkkio olisi voimassa tasavallan presidentin toimikauden. Käytännöksi muodostuneen menettelyn mukaisesti palkkiota tarkistettaisiin seuraavan kerran syksyllä 2017.

Lakiin ehdotetaan säädettäväksi siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen lain voimaantuloa toimestaan eronneelle tasavallan presidentille maksettavan vuotuisen eläkkeen ja hänen jälkeensä myönnettävän perhe-eläkkeen määrään sovelletaan lainmuutoksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lainmuutoksella ei esitetä muutoksia toimestaan eronneen tasavallan presidentin eläkkeen määrään.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitti pääministerille osoitetussa kirjeessä, että osana julkisen talouden säästöratkaisuja ryhdytään toimiin tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain muuttamiseksi niin, että palkkio palautetaan 1.3.2006 vahvistettuun tasoon.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi