Laziza Foods Oy Ab on vetäneyt pois markkinoilta Patak’s Original Mixed Pickle -nimisen pikkelssin. Pikkelssi sisältää tullilaboratorion tutkimusten mukaan Carissa carandas -nimistä hedelmää (karamdas), jonka käyttö on sallittu vain ravintolisissä.

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jota ei ole merkittävissä määrin käytetty ihmisravintona EU:n alueella ennen vuotta 1997. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä. Carissa carandas -hedelmän turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Tietoa uuselintarvikkeista:

Evira.fi Elintarvikkeet Valmistus ja myynti Uuselintarvikkeet

Asiaa hoitaa Laziza food Oy Ab:ssä Imtiaz Ahmad, p. 040 564 6099

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.