Asiakkaat käyttävät Kelan verkkosivuja ja asiointipalveluja aiempaa enemmän. Sivuilla vierailleiden määrä kasvoi 17 % ja asiointipalvelun käyttäjien määrä noin 22 %. Yhä useampi asiakas tulee sivuille Facebookista tai mobiililaitteella.

Vuonna 2012 Kelan verkkosivuilla käytiin 18,9 miljoonaa kertaa. Vuonna 2011 Kelan sivuilla vierailtiin noin 16,3 miljoonaa kertaa. Suosituinta sisältöä olivat aiempien vuosien tapaan asiointipalvelut sekä lapsiperheille ja opiskelijoille suunnatut osiot. Sivuilla vierailtiin eniten maanantaisin, ja elokuu ja tammikuu olivat vilkkaimmat kuukaudet. Kävijöitä oli eniten suomenkielisillä sivuilla (97 %). Käynneistä 2 % tehtiin ruotsinkielisille ja 1 % englanninkielisille sivuille.

Kävijät tulivat sivuille entistä useammin hakukoneiden kautta (62 %). Vastaavasti suora liikenne www.kela.fi-osoitteeseen on vähentynyt viime vuodesta. Kelan sivuille tultiin ulkopuolisilta sivustoilta eniten Facebookista ja seuraavaksi eniten työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta eli mol.fi:stä. Vuonna 2011 Kelan sivuille tultiin vielä useimmiten mol.fi:stä.

Mobiililaitteiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 2012 joka kahdeskymmenes kela.fi- käynti tehtiin mobiililaitteella. Tämä tarkoittaa lähes 950 000 mobiililaitekäyntiä vuodessa eli reilut 5 % kaikista kela.fi-käynneistä. Vastaava luku vuonna 2011 oli vajaat 2 %.

Kelan asiointipalveluja käyttävät henkilöasiakkaat, yritykset ja organisaatiot

Kelan asiakkaat tunnistautuivat verkkoasiointipalveluihin kaikkiaan lähes 10 miljoonaa kertaa, kun vuonna 2011 tunnistauduttiin noin 8 miljoonaa kertaa. Kasvu johtui henkilöasiakkaiden määrän lisääntymisestä. Tunnistautujista joka seitsemäs oli yritys- ja organisaatioasiakas.

Henkilöasiakkaiden asiointipalvelussa http://www.kela.fi/asiointi asiakkaat kävivät useimmiten katsomassa omia etuustietojaan. Käytetyin asiointipalvelu oli työttömyysaikaa koskeva ilmoitus.

Yhteistyökumppaneista palveluja käyttivät eniten kuntien sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevät. Heille on tehty oma tietojärjestelmä, josta voi tarkastella Kelan henkilöasiakkaiden etuustietoja ja jossa voi rekisteröidä maksuvaatimuksia.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.