Elinkeinoministeri, Jan Vapaavuori, toimii Vaasa EnergyWeek 2013 tapahtuman virallisena suojelijana

Fossiiliset polttoaineet pyörittävät maapalloamme. Ilman öljyä ja kivihiiltä maapallo pysähtyisi. Maapallomme väkiluku, ihmisten kulutus ja tämän myötä energian ja raaka-aineiden tarve kasvavat kuitenkin jatkuvasti, mikä aiheuttaa vakavia haasteita ilmaston muutokseen, ympäristöpäästöihin ja fossiilisten polttoaineiden riittävyyteen liittyen.

On arvioitu, että mikäli hiilen varastointi- ja talteenottoteknologiat sekä ydinvoima eivät merkittävästi kasvata osuuttaan globaalista energiapaletista vuoteen 2050 mennessä, 80 prosenttia maapallon energiasta on tuotettava tuolloin uusiutuvilla energialähteillä. Lisäksi energiatehokkuutta on parannettava huomattavasti. Merkittävin ajuri tähän on alati tiukkenevat päästötavoitteet. Puhtaat energiateknologiat ja energiatehokkuus ovat vastaus näihin haasteisiin ja ne ovat maailman nopeimmin kasvavia cleantechin alueita.

Cleantech-liiketoiminta on nostettu yhdeksi tulevaisuuden Suomen taloudelliseksi painopistealueeksi. Hallituksemme on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi cleantechin kärkimaaksi maailmassa. Vuonna 2011 cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli runsaat 20 miljardia euroa, josta viennin osuus oli 12 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yli 10 prosenttia, mikä on hieno saavutus taloustilanteessa, jossa keskimääräinen kasvu on lähes olematon.

Suomen tavoitteena on nostaa cleantech-liiketoimintamme liikevaihto 50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä ja kasvattaa vienti yli 37 miljardiin euroon. Samalla luotaisiin yli 40 000 uutta puhtaan teknologian työpaikkaa. Suurin osuus kasvusta tulee juuri puhtaan energian ja energiatehokkuuteen liittyvistä ratkaisuista. Jo tänä päivänä Suomi tunnetaan yhtenä maailman johtavista cleantech-maista, jonka erityisiä vahvuuksia ovat puhtaat ja tehokkaat energiantuotanto-, käyttö- ja jakeluteknologiat.

Vaasan seutu on avainasemassa nostaessamme Suomea cleantechin kärkimaaksi hallituksemme tavoitteiden mukaisesti. Vaasassa on jo tänä päivänä Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, joka työllistää yli 10 000 henkeä. Vaasan tavoitteena on kaksinkertaistaa työpaikkojen määrä vuoteen 2020 mennessä, mikä olisi merkittävä osa koko Suomen cleantech-tavoitteesta. Yli 70 prosenttia alueellisen energiaklusterin tuotteista ja palveluista menee vientiin.

Pidän erittäin tärkeänä, että kotimaassa kehittämillämme energiaratkaisuilla on mahdollisuus pärjätä myös kansainvälisillä markkinoilla. Suomen kotimarkkina on pieni ja kasvu saavutetaan kansainvälisiltä kasvavilta markkinoilta. Viennin kasvu luo paitsi uusia työpaikkoja, muuttaa myös vaihtotasettamme positiiviseksi ja

uusien puhtaiden energiateknologioiden kehittäminen tuo vastauksia ympäristöhaasteisiin. Vaasa on tehnyt paitsi Suomen talouden myös maapallomme ympäristön tilan kannalta oikean ratkaisun kehittäessään määrätietoisesti energiaklusteriaan.
Olen iloinen voidessani toimia Vaasan energiaviikon suojelijana.

Jan Vapaavuori
Elinkeinoministeri

EnergyWeek 2013 kokoaa Vaasaan 2000 energia-alan ammattilaista. Agendalla on seminaari tulevaisuuden energian tuotannosta, verkostoitumistapahtuma tuulivoimatoimijoille sekä asiantuntijaseminaari uusiutuvasta energiantuotannosta. Lisäksi EnergyWeek tarjoaa mahdollisuuden tutustua Vaasan seudun laajaan alihankintaverkostoon sekä päivittää tiedot energiatehokkaasta rakentamisesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.