Eurooppa-neuvosto saavutti perjantai-iltapäivällä sovun Euroopan unionin rahoituskehyksistä vuosille 2014-2020. Pääministeri Jyrki Katainen pitää tulosta varsin hyvänä sekä Suomelle että Euroopalle.

“Suomen tavoitteena oli lisätä kasvua ja kilpailukykyä tukevia painotuksia, kuten tutkimusrahoitusta. Halusimme myös varmistaa, että Suomen maksuosuus on kohtuullinen muihin samankaltaisiin maihin verrattuna. Onnistuimme molemmissa tavoitteissa”, Katainen sanoo.

Suomen nettomaksuasema vastaa maamme talouden tilaa suhteessa muihin jäsenmaihin. Saksa, Ruotsi ja Hollanti säilyvät EU-budjetin suurimpina maksajina. Suomi on samalla tasolla Tanskan, Itävallan ja Ranskan kanssa.

Suomi ajoi neuvottelujen alusta asti johdonmukaisesti rahoituskehyksen kurinalaista kokonaistasoa ja onnistui tässä tavoitteessaan. Ensimmäistä kertaa historiassa uuden rahoituskehyksen taso alittaa voimassaolevan. Uuden rahoituskehyksen kokonaistasoksi vahvistettiin 996,8 miljardia euroa, mikä on noin 24 miljardia euroa alhaisempi kuin kuluvan kauden taso (sitoumuksia, vuoden 2011 hinnoin). Suhteessa komission alkuperäiseen esitykseen sovittu kehys jää noin 120 miljardia euroa eli noin 11 % komission esittämää alhaisemmalle tasolle.

Suomelle tärkeä maaseudun kehittämisrahoitus pysyy lähellä nykykauden tasoa huolimatta siitä, että rahoituksen kokonaismäärä EU-tasolla aleni. Saavutettuun tulokseen voi olla tyytyväinen. Maaseudun kehittämisrahoitus turvaa jatkossakin vahvan pohjan kestävän ja modernin maatalouden harjoittamiselle Suomessa.

Alue- ja kehittämisrahoituksen kokonaistaso laski 10 % ja painopiste siirtyi entistä enemmän vähiten kehittyneille alueille. Tämän seurauksena Suomen saanto pieneni nykyiseen kauteen verrattuna. Suomi saa kuitenkin jatkossakin nettomaksajamaista eniten aluetukea asukasta kohden. Myönteistä on myös, että Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asuttujen alueiden erityistuki saatiin neuvoteltua lähelle nykytasoa.

“Budjettineuvottelut 28 jäsenmaan kesken ovat luonnollisesti haastavat, ja jokainen maa joutuu tekemään kompromisseja. Suomen neuvottelutulos heijastelee hyvin asemaamme vauraiden jäsenmaiden joukossa. Tärkeää on, että budjetista saavutettiin sopu. Se on välttämätön, jotta voimme jatkaa työtämme eurooppalaisen talouskasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi”, päätti pääministeri Katainen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.