Euroryhmä ja Ecofin-neuvosto kokoontuvat Brysselissä 11. ja 12.2.2013. Esillä on mm. komission vuotuinen kasvuselvitys sekä jäsenmaiden julkisen talouden kestävyyttä koskeva raportti. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen edustaa kokouksissa Suomea.

Maanantain euroryhmän asialistalla ovat taloustilanne, Kyproksen ja Kreikan tilannekatsaus ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) pankkien suora pääomitusväline.

Tiistaina Ecofin-neuvoston on tarkoitus käsitellä komission kestävyysraporttia vuodelta 2012. Valtiovarainministerit huomioivat jäsenvaltioiden tekemät merkittävät rakenteelliset uudistukset.  Kuitenkin monissa maissa on vielä suuria haasteita.

Joidenkin jäsenvaltioiden ensisijainen haaste on finanssipolitiikan vakauttaminen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä sekä julkisen velkaantuneisuuden saaminen hallintaan. Kattavien ja riittävien eläke-, terveydenhuolto- sekä pitkäaikaishoitojärjestelmien uudistusten tarvetta painotetaan. Päätelmät tukevat Suomen hallituksen pyrkimyksiä valtion velkaantumiskehityksen taittamiseksi ja Suomi voi ne hyväksyä.

Valtiovarainministerit hyväksyvät päätelmät komission vuotuisesta kasvuselvityksestä. Selvitystä on käsitelty useissa neuvostokokoonpanoissa, myös kahdessa edellisessä Ecofinissa. Päätelmät tukevat komission kasvuselvityksen linjauksia ja Suomi voi ne hyväksyä.

Päätelmäluonnos on varsin kattava ja käsittelee finanssipolitiikkaa, rahoitusmarkkinoita sekä kasvuun ja kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Päätelmissä painotetaan talouspolitiikan koordinaatiota koskevien uudistusten (six pack, finanssipoliittinen sopimus) täytäntöönpanoa, sekä kasvu- ja vakaussopimukseen sitoutumista.

Rahoitussektorin kannalta keskeinen kysymys on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen palauttaminen. Työmarkkinoiden toimintaa on tehtävä dynaamisemmaksi ja joustavammaksi. Elpymisen tulisi kohdistua erityisesti nuoriin siten, että kehitetään työllistymistä ja sosiaalista suojelua.

Komission kertomus makrotalouden epätasapainottomuuksia koskevasta varoitusmekanismista 2013 on myös esillä Ecofin-neuvostossa. Komissio arvioi, että 14 EU-maalla, Suomi mukaan lukien, saattaa olla liiallinen epätasapaino tai sen uhka. Näistä maista komissio laatii syvälliset selvitykset, jotka julkaistaan maaliskuussa. Päätelmissä komissiota pyydetään esittämään syvällisten selvitysten taustalla oleva näyttö. Suomi voi hyväksyä päätelmät.

Valtiovarainministerit käsittelevät vuoden 2014 EU:n budjetin suuntaviivoja. Päätelmäluonnoksessa kiinnitetään huomiota budjettikurin ylläpitämisestä kaikilla tasoilla ja jäsenvaltioiden tarpeeseen vähentää alijäämiä ja velkaa. Päätelmät vastaavat pitkälti Suomen näkemyksiä ja ne voidaan hyväksyä.

Valtiovarainministereiden on tarkoitus suosittaa Euroopan parlamentille, että se myöntäisi vastuuvapauden komissiolle vuoden 2011 budjetin toimeenpanosta. Suomi voi hyväksyä esitetyn suosituksen, mutta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että maksujen kokonaisvirhetaso on noussut jo toisena peräkkäisenä vuotena.

EU:n valtiovarainministerit valmistautuvat myös G20-ryhmän tulevaan kokoukseen. Valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajat tapaavat 15. – 16.2. Moskovassa. Pääaiheita ovat maailmantalouden ajankohtaiset riskit, G20-kasvukehikko, investointien rahoitus, IMF:n kiintiö- ja kiintiökaavauudistus ja IMF:n valvontakehikon vahvistaminen, valtionvelka ja velkakestävyys, alueelliset rahoitusjärjestelyt sekä rahoitusmarkkinoiden sääntely.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.