Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki

Työpaikan vakaus on yksi kuntatyön valttikorteista. Houkutellakseen nuoria kunta-alan on kuitenkin osattava uudistua, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo.

Talouden turbulenssi on kuntien paikka iskeä kiinni nuoriin, työelämään tuleviin sukupolviin.

”Kunta on perinteisesti nähty vakaana työpaikkana, jossa ura ja tulevaisuus on turvattu. Tästä valttikortista tulee pitää tulevaisuudessakin kiinni, jotta kuntiin saadaan palkattua nuorta väkeä. Työsuhteen turvallisuus on tärkeää myös nuorille”, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoi liiton aluehallitusten seminaarissa lauantaina Tampereella.

Suomen Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien ja Kevan tuoreen tutkimuksen mukaan 54 prosenttia nuorista haluaa töihin yksityiselle sektorille ja vain 9 prosenttia kuntasektorille.

”21 prosenttia ei osannut vastata, mille sektorille haluaisi mieluiten töihin. Nuorissa on paljon potentiaalista työvoimaa, jolle kunta-ala on tehtävä tutuksi ja houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.”

Työsarkaa riittää. Ainoastaan 18 prosentin mielestä kunta-ala on tehokas ja kunta-alalla johtaminen on hyvää. Vain 22 prosentin mielestä kunta-alalla on hyvä työilmapiiri.

”Pysyvän työsuhteen kaltaisia valttikortteja on korostettava, mutta se ei yksin riitä. On osattava myös uudistua, jotta nuorten kiinnostus kunta-alaan kasvaa ja tutkimuksessa esiin tulleet nuorten mielikuvat kuntien urautuneista virkamiehistä päivittyvät.”

Kesätyöt näytön paikka

Nuorten kesätyökokemukset ovat usein ratkaisevia. Niiden perusteella muodostuu mielikuva erilaisista työnantajista, ja ensimmäisiin työkokemuksiin pohjautuen tehdään usein myös ratkaisuja ja tulevaisuuden urasuunnitelmia.

Pihlajamäki muistuttaa, että kuntien on toteutettava vastuutaan myös vuoden alussa voimaan astuneessa nuorisotakuussa. Sen tarkoituksena on taata nuorille työ- tai koulutuspaikka.

”On äärimmäisen tärkeää, että töitä on paitsi tarjolla, myös työsuhteen ehdot ovat lailliset ja oikeudenmukaiset. Työehtosopimuksen noudattaminen on itseisarvo, oli kyseessä sitten kunnallinen tai yksityinen työnantaja”, Pihlajamäki toteaa.

Jytyläiset luottamusmiehet on pyydetty mukaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan, jota koordinoi Suomen lasten ja nuorten säätiö yhteistyössä yritysten kanssa. Tavoitteena on tarjota nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja.

“Jos ensimmäinen työkokemus kunnalla on hyvä, on kunta-ala potentiaalinen vaihtoehto myöhemminkin. Kesätyöt ovat näytön paikka myös meille ammattiliitoille ja laajalle luottamusmiestoiminnallemme”, Pihlajamäki sanoo.

* Jyty edustaa noin 70 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.