Yli 80 prosenttia Suomessa sattuvista tapaturmista tapahtuu kotona, vapaa-ajalla tai hoitolaitoksissa. Näissä tapaturmissa kuolee vuosittain noin 2 600 henkilöä. Vertailun vuoksi liikenteessä kuolee noin 250 ja työtapaturmissa alle 30 henkilöä vuodessa.

Kun liikenteessä ja työpaikoilla turvallisuutta on pitkällä aikavälillä saatu parannettua, kodin ja vapaa-ajan tapaturmien määrät eivät ole vastaavasti vähentyneet. Kotona ja vapaa-ajalla yleisimpiä kuolemaan johtavia tapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset. Suomessa myös alkoholin käyttö ja tapaturmat liittyvät vahvasti yhteen.

Kaatumis- ja putoamistapaturmista aiheutuu vuosittain noin 200 000 haittaa tai vammaa. Niistä suurin osa sattuu iäkkäille henkilöille. Tapaturma-alttius kasvaa selvästi 65 ikävuoden jälkeen. Merkittävää on, että kotona asuvista yli 65-vuotiaista noin joka kolmas ja palvelukodissa asuvista joka toinen kaatuu vähintään kerran vuodessa. Tällainen tapaturma saattaa olla ratkaiseva käännekohta huonompaan. Esimerkiksi kolmannes lonkkamurtuman saaneista iäkkäistä ei pysty enää asumaan kotona.

Arjen vaaratilanteisiin on mahdollista varautua. Esimerkiksi osana ikäihmisille tehtävää palvelutarpeen kartoitusta ja kotiin vietäviä palveluja voidaan kartoittaa, miten kodin turvallisuusriskejä voitaisiin vähentää. Kotiin voidaan muun muassa tehdä turvallisuutta parantavia korjauksia ja sinne voidaan hankkia erilaisia apu- ja turvavälineitä. Käytännön esimerkkejä ovat esimerkiksi turvaranneke, tukikaiteet, liukuesteet, kynnysten poisto, tukevat taloustikkaat, lonkkasuojaimet ja lieden ylikuumenemissuoja, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko hätänumeropäivän päätapahtumassa Vaasassa lauantaina 9. helmikuuta.

Valtakunnallista hätänumeropäivää eli 112-päivää vietetään maanantaina 11. helmikuuta. Tavoitteena on herätellä ihmisiä tunnistamaan vaaratilanteita ja ehkäisemään ennakolta tapaturmia niin kotona, koulussa kuin harrastustoiminnassakin. Kampanja järjestetään Suomessa jo 17. kertaa. Järjestäjinä toimivat hätäkeskuslaitos, pelastustoimi, poliisi, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetustoimi. Hätänumeropäivän suojelijoina toimivat sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ja sisäasiainministeri Päivi Räsänen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.