Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola

– Vuorotteluvapaajärjestelmä on konkreettinen työelämän joustotoimenpide, jolla autetaan työntekijää jaksamaan työelämässä ja jonka avulla edistetään yleistä tavoitetta työurien pidentämisestä, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Vuorotteluvapaalla on myös työllistävä vaikutus.

– Työnantajan on vuorotteluvapaalle lähtevän tilalle palkattava ensisijaisesti nuori, pitkäaikaistyötön tai juuri korkeakoulu- tai ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Määräaikainen työsuhdekin edesauttaa työuralla eteenpäin ja osaltaan vaikuttaa työttömyyden vähentymiseen.

Raamisopimuksen yhteydessä työmarkkinajärjestöt saivat maamme hallituksen perääntymään suunnitelmista leikata vuorotteluvapaakorvauksia. Vuorotteluvapaata koskeva lainsäädäntö on voimassa, korvaustaso on sovittu ja järjestelmä toimii.

– Vuorotteluvapaakorvausten tasojen lasku tai vuorotteluvapaan ehtojen heikentäminen hallituksen puolivälitarkastuksessa tai kehyspäätöksen yhteydessä olisi hyvin lyhytnäköistä toimintaa.
Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisenä tavoitteena tulisi päinvastoin olla järjestelmän korvaustason kehittäminen.

Pardia kysyi syyskuussa 2012 jäsenpaneelissa lisävapaiden tarpeellisuudesta työelämässä.

– Vastaajien mielestä vuorotteluvapaa tukee hyvin ikääntyneiden työssäjaksamista ja edistää virkistäytymistä ja uusiutumista tavalla, joka ei muuten olisi mahdollista. Vastausten mukaan ylivoimaisesti suurin este vuotteluvapaan pitämiseen oli korvauksen pienuus. Lisäksi vajaa 40 prosenttia vastaajista kertoi, että esteenä oli sopivien sijaisten löytäminen.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi