Pirkanmaan poliisi on tänään tehnyt Pirkanmaan käräjäoikeudelle vangitsemisvaatimukset 30.1.2013 Orivedellä tapahtuneen karhun ampumisen johdosta. Vangittavaksi vaditaan molempia pidätettyinä olevia Oriveteläisiä miehiä todennäköisin syin epäiltyinä törkeään metsästysrikokseen. Erityisenä edellytyksenä vangitsemisvaatimuksessa on esitutkinnan vaikeuttamisvaara.

Poliisi on tähän mennessä saanut luotettavaa tietoa siitä, että karhua on häiritty jo marraskuussa sen ensimmäisellä talvipesällä ja se on siitä syystä siirtynyt sekä tehnyt pikaisesti uuden pesän. Tällä toisella pesällä karhua on häiritty uudestaan tammikuun kolmantena viikonloppuna. Kysymyksessä on naaraskarhu, joka on ollut kantava. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa tehdyn karhun avauksen yhteydessä on voitu todeta, että karhu on erittäin suurella todennäköisyydellä synnyttänyt. Sen pennusta ei ole havaintoja, mutta se on varmuudella menehtynyt joko tammikuun ensimmäisen häirinnän taikka viimeisen tapahtuman yhteydessä taikka välittömästi sen jälkeen.

Karhun kaksi kertaa tapahtunut häirintä, teon olosuhteet, karhun vammat sekä muut poliisin esitutkinnassa saamat tiedot ovat vahvistaneet epäilyä törkeästä metsästysrikoksesta ja esitutkinnan vaikeuttamisesta sekä edelleen olemassa olevasta vaikeuttamisvaarasta.

Asia on käsiteltävä viimeistään huomenna maanantaina ennen klo 15.25. Pidätetyn vangitsemista koskevan asian käsittely saadaan kuitenkin lykätä, mutta vain erityisestä syystä eikä kolmea päivää pidemmälle ilman epäillyn pyyntöä. Lisäksi on mahdollista peruuttaa vangitsemisvaatimus milloin on ilmeistä, että pakkokeinolain määrittelemät edellytykset eivät enää täyty.

On olennaista todeta, että kysymyksessä on edelleenkin rikosepäily. Kaikkia asiasta kiinnostuneita – niin mediaa kuin sosiaalisessa mediassakin kommentoivia – pyydetään pitäytymään niissä niukoiltakin tuntuvissa faktoissa, joita voidaan esitutkinnan tässä vaiheessa julkaista, jotta vältyttäisiin selkeästi väärältä tiedonvälitykseltä sekä ylilyönneiltä sosiaalisessa mediassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.