Vastineena TVO:n ilmoitukseen Olkiluoto 3 –projektin aikataulusta, AREVA-Siemens-konsortio haluaa korostaa asiakkaansa vastuuta, jotta projektille saadaan aikaan toteuttamiskelpoinen aikataulu.

AREVA-Siemens konsortio ja TVO havaitsivat jo joulukuussa 2011 yhdessä, että automaatio (Instrumentation & Control, I&C) on kriittinen tekijä projektin etenemisessä. Viime vuoden aikana konsortio on pyytänyt TVO:lta huomattavasti aktiivisempaa yhteistyötä, jotta automaatiojärjestelmälle saadaan lopullinen viranomaishyväksyntä.

AREVA-Siemens-konsortion näkemyksen mukaan TVO ei ole huolehtinut riittävästi omista velvollisuuksistaan, jotta projekti voisi edetä suunnitellusti.

AREVA korostaa, että EPR™-reaktorin automaatiojärjestelmä tarjoaa merkittäviä turvallisuusparannuksia ydinvoiman tuotantoon ja että se on jo saanut hyväksynnän sekä Ranskan että Iso-Britannian säteilyturvallisuusviranomaisilta.

AREVAn pitkä kokemus kolmannen sukupolven ydinreaktoreiden rakentamisessa on osoittanut, että saumaton yhteistyö asiakkaan kanssa on avaintekijä projektien onnistumisessa. Kiinassa Taishan 1 ja 2 EPR™-projektit etenevät lähes kaksinkertaisella vauhdilla Olkiluoto 3:een verrattuna.

Aiheesta lisää Victoria Median energialehden artikkelissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi