Suomen postitoimintaa pidetään edelleenkin korkeatasoisena, ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä seurantatutkimuksesta. Postipalvelujen tasoa on seurattu vuodesta 1996 lähtien kahden vuoden välein.

Suomalaisten selkeä enemmistö pitää maamme postitoimintaa korkeatasoisena. Kaikkiaan 16 prosentin mielestä postitoiminta on erittäin hyvää ja 66 prosenttia pitää sitä melko hyvänä. Yrityksistä 12 prosenttia antoi yleisarvioksi erittäin hyvän ja 51 prosenttia melko hyvän.

Vastaajat pitivät postitoimintaa, kirje- ja pakettiliikennettä sekä postinjakelua yleisesti ottaen hyvänä. Vuosittaisista vaihteluista huolimatta varsinkin yksityishenkilöiden arviot ovat joko pysyneet vakaina tai muuttuneet positiivisemmiksi.

Sähköinen viestintä on vaikuttanut sekä yritysten että yksityishenkilöiden kirjeliikenteeseen. Sähköisen viestinnän yleistyminen on selvästi vähentänyt vuodesta 2008 lähtien yritysten perinteistä kirjeliikennettä. Selvimmin muutos näkyy mm. pikakirjeiden ja postiennakkolähetysten käytössä.

Aiempaa useampi yksityishenkilö kertoi, että voisi harkita vastaanottavansa nykyisin perinteisessä postiliikenteessä saapuvat kirjelähetykset sähköpostiin tai muulla sähköisellä tavalla.

Suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden suosituimmaksi sähköiseksi palveluksi osoittautui lähetyksen seuranta verkkopalvelussa. Lisäksi verkkokauppaa käyttäneiden yksityishenkilöiden määrä on kasvanut ja verkkokaupan käyttöyrityksen tekemissä ostoissa on yleistynyt.

Postipalvelututkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2012. Tutkimusta varten haastateltiin 1002 suomalaista yksityishenkilöä sekä 502 liikeyrityksen ja julkisen hallinnon toimipaikkojen postipalveluista päättävässä asemassa olevia henkilöä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.