Yritykset ja järjestöt tuottivat palveluasumiseen liittyviä palveluja kunnilla ja kuntayhtymille vuonna 2011 noin miljardilla eurolla. Siitä yritysten osuus oli yli puolet. Yritysten ja järjestöjen palveluksessa oli yli 24,000 henkilöä, ja laskennallinen liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön palveluasumisen markkinatilannetta selvittäneestä raportista. Selvitys on jatkoa syksyllä 2012 ilmestyneeseen, samaa aihetta käsitelleeseen raporttiin.

Raportti osoittaa, että palveluasumisen julkiset hankinnat kasvavat, mutta kunnat käyttävät vähän hankintalain suomia mahdollisuuksia laatua, tuloksellisuutta ja palvelujen uudistamista painottaviin hankintamenettelyihin.

Palveluasuminen on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista. Palveluasumisen keskittyminen käynnistyi viime vuosikymmenen lopussa, ja se on kiihtynyt vuosina 2011-2012. Henkilöstöllä mitattuna suurten eli yli 250 työntekijän yritysten osuus on palveluasumisessa noussut jo 44-50 prosenttiin, ja muutosvauhti on ripeää.

Äärimmäinen esimerkki yritystoiminnan keskittymisestä on vammaisten asumispalvelut, jossa yhdellä palveluntuottajalla on 85 prosentin osuus.

Kasvuhakuisia pk-yrityksiä on palveluasumisessa keskimääräistä vähemmän. Tämä on ongelmallista, jos palvelumarkkinoiden halutaan kehittyvän monipuolisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön hyvinvointiohjelma HYVÄ panostaajatkossa erityisesti toimialan kasvuyrittäjyyden edistämiseen.

Selvityksen on laatinut tutkija Pekka Lith. Raportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut. Lisätietoa HYVÄ-ohjelmasta osoitteessa http://www.tem.fi/hyva.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.