112-päivää vietetään 11. helmikuuta
Vakavissa sairaustapauksissa aina yhteys 112:een

Potilaiden, joilla on esim. sydän- ja hengenahdistus- tai halvausoireita, vakava verenvuoto tai luunmurtuma, pitää ottaa yhteyttä suoraa hätänumeroon 112, josta annetaan tarkempia ohjeita ja arvioidaan ambulanssin tarve. Hengenvaarassa olevan potilaan hoitopaikka on sairaala, ei terveysaseman päiväpoliklinikka.

Vantaan terveysasemien päiväpoliklinikoille tulee silloin tällöin potilaita sairaustapauksissa, joiden hoito edellyttää kiireellistä hoitoa sairaalapäivystyksessä.  Terveysasemien päiväpoliklinikat tarjoavat yleislääkäritasoista palvelua kiireellistä hoitoa tarvitseville, mutta ei hengenvaarassa oleville potilaille.

Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikka hoitaa ympäri vuorokauden äkillisesti ja vakavasti sairastuneet potilaat. Hätätapauksessa soitetaan numeroon 112, jossa hätäkeskus arvioi ambulanssin tarpeen. Peijaksen terveyskeskuspäivystyksen osoite on Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa, p. 09 471 67060. Sisäänkäynti on ovesta päivystyspoliklinikka, terveyskeskuspäivystys. Hoidon kiireellisyyden tarvetta voi arvioida myös terveysneuvonnan henkilökunnan kanssa puhelinnumerossa 09 10023 ympäri vuorokauden.

Peijaksen yhteispäivystyksessä potilaat ryhmitellään erillisen ohjeen mukaisesti sairauden hoidontarpeen kiireellisyyden mukaan ABCD ja E-ryhmiin. Päivystykseen tulojärjestys ei näin ollen ole hoitojärjestys.

Tiistaina 11.2. vietetään valtakunnallista hätänumeropäivää, jolloin korostetaan turvallisuuden merkitystä ihmisten arjessa.

Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa julistanut helmikuun 11. päivän Euroopan 112-päiväksi, jotta hätänumero 112 saataisiin tunnetuksi kaikkialla Euroopassa. Joulukuusta 2008 lähtien EU:n kansalaiset ovat missä tahansa Euroopan unionin alueella saaneet yhteyden hätäkeskukseen soittamalla EU:n yhteiseen hätänumeroon 112.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.