Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Vanhusten asumispalvelumarkkinat ovat kovassa kasvussa. Samalla markkinat keskittyvät. Kehitys on kunnille iso riski, arvioi ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden kasvu nostaa kuntien kustannuksia tulevina vuosina joka tapauksessa, Eloranta toteaa.
– Kuntien pitää olla nyt olla erityisen tarkkana, koska entistä suurempi osa vanhusten asumispalveluista tuotetaan markkinoilla. Vaarana on, että kunnat ajautuvat suurten yritysten hallitsemien markkinoiden ajopuuksi.
– Jotta niin ei kävisi, kuntien on huolehdittava oman tuotantonsa suhteellisesta osuudesta myös tulevaisuudessa.

Eloranta viittaa työ- ja elinkeinoministeriön tuoreeseen raporttiin, jonka mukaan palvelujen laskennallisesta kysynnästä kuntien oman tuotannon arvo oli vuonna 2011 runsaat 40 prosenttia ja ostettu tuotanto jo vajaat 60 prosenttia.  Raportti toteaa myös, ettei peruskunnilla ole ollut voimavaroja ja osaamista oman tuotannon kehittämiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen.
– Tämä on huolestuttava viesti. Se kertoo siitä, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan isommat hartiat, joiden varassa kunnat  voivat parantaa osaamistaan vanhusten asuntopalvelujen tuottamisessa.

Kunnat eivät pysty tasaveroiseen ostamiseen, kun vastassa on monikansallinen hoivayritys. Kunta jää markkinoiden armoille, rahastettavaksi.
– Kuntien on voitava kontrolloida markkinoita sekä talouden että osaamisen näkökulmasta. Niin päin ei saa käydä, että kontrolli ajautuu markkinoiden haltuun.

Ulkoistuksissa kuntien on pantava hinnan ohella painoa palvelujen laadulle ja kehittämiselle. Vanhukset ansaitsevat sen.
– Se tarkoittaa ennen kaikkea riittävää ja osaavaa henkilöstöä, joka voi koko ajan myös kehittää osaamistaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.