Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 33 900 opintotuen saajan vuositulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2011. Tämä on 16 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Opintotuen riittävyys ja tulorajojen muutokset vaikuttavat perintäehdotusten määrään, toteaa suunnittelija Inka Kiviharju Kelan opintotukiryhmästä. Opintorahoja ja tulorajoja korotettiin viimeksi vuonna 2008, eikä näillä korotuksilla ole enää vaikutusta.

– Opiskelijat lisäävät työssäkäyntiä, jos rahat eivät riitä ja jos töitä on tarjolla, Kiviharju jatkaa.

Opintotukea sai vuonna 2011 noin 326 700 opiskelijaa. Heistä 33 900:n tulot olivat verottajalta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Tämä on noin 10 % kaikista opintotuen saajista. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille päätösehdotuksen takaisinperinnästä. Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee 1 272 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on noin 43 milj. euroa.

Vuosi sitten Kela lähetti maksuehdotuksia noin 29 300 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 36,1 milj. euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä saa olla tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2011 olivat 7 533 euroa (ilman opintotukea).

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen niille opiskelijoille. jotka ovat ylittäneet vuositulorajansa. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei ole lainkaan.

Opiskelija voi tehdä 30 päivän kuluessa Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän antaa selvityksen opinnoistaan ja siitä, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2011 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Osaan päätösehdotuksista on lisätty Kelan tiedossa oleva valmistumisajankohta ja tieto suoritetusta tutkinnosta. Näissä tapauksissa tutkintotodistusta ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista.

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa. Opintotuen muutosilmoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna. Vuodelta 2011 opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 22,5 milj. euroa 24 800 opiskelijalta. Palautuksista valtaosa tehtiin verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Vuoden 2012 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava maaliskuun 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja asiakkaille

Verkossa www.kela.fi/opintotuki > Tulot

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 ma–pe 8–18

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.