Kainuun ELY-keskus myönsi 12.2. Talvivaaran kaivosyhtiölle luvan laskea 1,8 miljoonaa kuutiometriä jätevesiä luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Kari Pääkkösen johtama ELY-keskus on tehnyt virheellisen ratkaisun.

”Kainuun ELY-keskus ei ole ajan tasalla. Se ei pysty tai halua toimia ympäristönsuojelulain mukaan”, sanoo Kainuun luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Johan Heino.

Kainuun ELY-keskus jätti ottamatta huomioon viimeaikaiset peruuttamattomat ja poikkeuksellisen laajat vesilain vastaiset yhteishaitat. Haitat ovat jatkuneet useamman vuoden.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä KaiELYn toiminta ei vastaa ympäristöluvan valvontavelvoitteita. Talvivaara Oy ei ole toimittanut vieläkään riittäviä tietoja käyttämistään prosesseista, kaivoksen alueen altaiden kapasiteetista ja täyttymisasteesta, toimintavarmuudesta ja vesien puhdistusvalmiudesta.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä on myös erikoista, että Kainuun ELY-keskus poikkeaa ympäristöhallinnon linjasta. Jopa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Pokka on todennut, että ympäristönsuojelulain poikkeustilanteita koskevaa kohtaa ei pitäisi soveltaa tällaisessa tilanteessa.

Kainuun ELY-keskus hyväksyi juoksutukset ennen kuin analyysit vesistövaikutuksista ovat edes valmistuneet. Lisäksi on edelleen selvittämättä marraskuun myrkkyvuodon vaikutuksia luontoon.

Luontoon päästettävä vesi on lähes yhtä suolaista kuin Itämeren vesi, eivätkä sisävesien eliöt sitä kestä. Suolainen vesi häiritsee myös järvien luonnollista vesikiertoa. Se on raskaampaa kuin makea vesi ja vajoaa pohjaan. Vesi ei kierrä, jolloin pohja ei saa happea. Hapettomuus ja suolaisuus tappavat pohjan eläimistön ja kasvillisuuden.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.