Porvoon kaupunki tiedottaa 12.2.2013

Tilinpäätöksen ennakkotiedot valmistuivat

Porvoon kaupungin viime vuoden tilinpäätös on alijäämäinen, mutta kaupungin velkamäärä on kuitenkin edelleen laskussa, selviää juuri valmistuneista tilinpäätöksen ennakkotiedoista.

Kaupungin velkamäärä laski neljä miljoonaa euroa viime vuoden aikana. Vuoden lopussa kaupungilla oli velkaa noin 131 miljoonaa euroa, eli yhteensä noin 2660 euroa asukasta kohti. Vaikka asukaskohtainen velkamäärä laski, on velkaa yhä noin 500 euroa enemmän kuin suomalaisilla kunnilla keskimäärin.

– Suunta on kuitenkin oikea, sillä ennen talouden tasapainottamistoimia velkamäärä ehti kivuta jo yli 3100 euroon asukasta kohti, kuvaa rahoitusjohtaja Raija Vaniala.

Tilinpäätöksen ennakkotiedot eivät sisällä kaupungin liikelaitosten tietoja. Lopulliset luvut valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuustoon tilinpäätös etenee kesäkuussa.

– Liikelaitosten tiedot tulevat vaikuttamaan tilinpäätöksen lopputulokseen positiivisesti, Vaniala toteaa.

Vuosikate pysyi tyydyttävällä tasolla

Toiminnan tulos on ennakkotietojen mukaan ennen varauksia ja rahastosiirtoja ja ilman liikelaitoksia miinuksella noin 8,4 miljoonaa euroa, eli se on lähes kuusi miljoonaa euroa heikompi kuin budjetoitiin. Vuosikate on noin 13 miljoonaa euroa eli 3,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin budjetoitiin.

– Vuosikate pysyi edelleen tyydyttävällä tasolla, vaikka se ei katakaan kokonaan vuoden 2011 alussa korotettua poistotasoa. Poistotaso oli Porvoossa pitkään liian matala. Taso vastaa nyt paremmin omaisuuden kulumista sekä investointitarvetta Porvoon kokoisessa kaupungissa, Raija Vaniala muistuttaa.

Verotuloja kertyi kokonaisuutena talousarvion mukaisesti, eli yhteensä noin 194 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna verotulot laskivat noin miljoonaa euroa. Kunnallisveroja kertyi noin 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin budjetoitiin, yhteisöveroa vastaavasti noin 2,1 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa noin 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetoitiin. Valtionosuudet kehittyivät talousarvion mukaisesti.

– On muistettava, että valtio leikkasi Porvoon valtionosuuksia viime vuonna noin 6 miljoonalla, mutta leikkaus oli jo otettu huomioon talousarviossa.

Toimintatuloja saatiin noin 90,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,7 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Käyttötalousmenot olivat noin 321 miljoonaa euroa eli noin 11 miljoonaa suuremmat kuin talousarvioissa. Sosiaali- ja terveystoimi ylitti nettomenot 4,3 miljoonalla eurolla, sivistystoimi noin miljoonalla eurolla ja konsernihallinto noin miljoonalla eurolla.

– Jo viime vuoden talouden- ja toiminnan seurantaraporteissa ennakoitiin, että käyttötalousmenot tulevat ylittymään noin kolmella prosentilla. Ylitys on ennakkotietojen mukaan 3,5 prosenttia, kertoo Raija Vaniala.

Investointeja koulu- ja infrahankkeisiin

Kaupungin investointimenot olivat talousarvioin mukaiset eli noin 16 miljoonaa euroa. Suurimpia hankkeita olivat Taidetehdas, Linnajoen koulun ja Kvarnbacken skolan peruskorjaukset sekä katurakentaminen.

– Korkotaso pysyi taloustaantuman vuoksi edelleen matalalla tasolla. Tämä näkyi kaupungin korkomenoissa, jotka laskivat 3,7 miljoonasta eurosta 3 miljoonaan euroon, Vaniala summaa.

– Kuluvan vuoden talousarvion pitävyyttä arvioidaan keväällä normaaliin tapaan, kun tilinpäätöstietojen lisäksi saadaan tietoa verotulokertymistä sekä alkuvuoden toiminnasta, toteaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.