Talousvaliokunta on hyväksynyt 12. helmikuuta yksimielisen Suomen meriteollisuuden lyhyen ja pidemmän aikavälin kilpailukyvyn säilyttämiseen liittyvän kannanoton.

Kannanotossa todetaan, että Suomen meriteollisuus koostuu telakoista, systeemi- ja laitetoimittajista, suunnittelua ja konsultointia harjoittavista yrityksistä sekä laajasta alihankintaverkostosta. Telakkateollisuus, joka kattaa risteilyalusten valmistuksen sekä arktiseen merenkulkuun ja offshore-toimintaan liittyvän rakentamisen, muodostaa tässä kokonaisuudessa sekä työllistävältä vaikutukseltaan että liikevaihdoltaan kolmanneksi suurimman toimialan.

Telakkateollisuuden sisällä risteilijäalusten valmistus on ollut perinteisesti Suomen vahvaa osaamisaluetta.  Suomessa on rakennettu 10 maailman 12 suurimmasta, vaativimmasta ja kalleimmasta risteilijästä. Menestymisen taustalla on korkeaan osaamiseen perustuva meriteollinen verkosto ja suurlaivojen valmistamiseen kykenevät telakat. Ilman vahvaa ja monipuolista telakkateollisuutta, valiokunta näkee uhkana alihankintaverkoston kuihtumisen.

Meriteollisuusalan yrittäjät suhtautuvat alan tulevaisuudennäkymiin positiivisesti. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella on ilmeistä, että erityisesti offshore- ja arktiseen merenkulkuun liittyvällä osaamisellamme on tulevaisuudessa merkittävää kasvupotentiaalia.

Valiokunta muistuttaa kannanotossaan, että suomalainen ja yleisemminkin eurooppalainen telakka-ala on kovassa kilpailutilanteessa. Myös loistoristeilijöiden valmistuskapasiteettia on maailmalla reilusti yli kysynnän. Alan kilpailutilannetta maailmalla vääristävät lisäksi julkiset tuet. Alan kilpailu ei ole enää tervettä vaan rankasta ylikapasiteetista kärsivät telakat tekevät laivoja pienellä katteella ja varmistavat omaa toimintaansa runsailla valtiontuilla. Kilpailu on muuttunut yhä enemmän yritysten välisestä kilpailusta valtioiden väliseksi kilpailuksi valtioiden osallistuessa entistä suuremmalla panostuksella kilpailutuksiin. Myös Suomen valtio on osallistunut tilausten saamiseen sekä miljoonaluokan innovaatiotuilla että Finnveran laajoilla lainatakauksilla ja ostajaluotoilla.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että hallitus tekee lainsäädännön asettamissa puitteissa kaikkensa akuutin telakkatilanteen ratkaisemiseksi elinkeinopoliittisesti kestävällä tavalla siten, että satojen alan yritysten verkosto ja alan osaamisen säilyminen Suomessa kyetään turvaamaan. Tähän liittyen valiokunta pitää lyhyellä aikavälillä tärkeänä, että hallitus pyrkii EU:n valtiontukisäädösten puitteissa tekemään kaikkensa TUI-varustamon tilausten rahoituksen järjestämiseksi.

Pidemmällä aikavälillä valiokunta katsoo, että valtiovallan on tarpeen kartoittaa kaikki vaihtoehdot, jotta risteilyalusten valmistustoiminta voi jatkua Suomessa. Tämä edellyttää aktiivisia neuvotteluja sekä telakkayhtiön että laivan rakentajien suuntaan sen selvittämiseksi, miten suomalaisen laivanrakennuksen kannattava toiminta kyettäisiin jatkossa turvaamaan. Valiokunta katsoo myös, että valtion on kattavasti kartoitettava vahvaa teollista toimijaa mahdollisen uuden telakkajärjestelyn varalle. Lähtökohtana valiokunta pitää yksityisen teollisen toimijan vetovastuuta, mutta valtion ei tule tässä vaiheessa sulkea mitään järjestelyvaihtoehtoa, kuten valtion osaomistajuutta tai muita valtion rahoitusjärjestelyjä, pois.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.