Ulkoministeri Erkki Tuomioja tuomitsee jyrkästi Korean demokraattisen kansantasavallan 12. helmikuuta tekemän ydinkokeen. Suomi yhtyy täysin EU:n korkea edustaja Catherine Ashtonin 12. helmikuuta antamaan lausuntoon asiasta. Pohjois-Korean ydinkoe rikkoo vakavalla tavalla sen kansainvälisiä velvoitteita, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1718, 1874 ja 2087 sekä IAEA:n ydinvalvontasopimusta.

Suomi kehottaa Pohjois-Koreaa pidättäytymään lisätoimista, jotka vaarantavat Korean niemimaan vakautta ja turvallisuutta tai lisäävät alueen jännitteitä. Pohjois-Korean tulee noudattaa täysimääräisesti kansainvälisiä velvoitteitaan ja luopua ydinaseohjelmastaan.

YK:n turvallisuusneuvosto päätti tammikuussa 2013 päätöslauselmalla 2087 laajentaa kansainvälisiä pakotteita Pohjois-Korean joulukuisen ohjuskokeen jälkeen. Päätöslauselmassa todetaan, että turvallisuusneuvosto ryhtyy merkittäviin toimiin, mikäli Pohjois-Korea tekee uuden rakettilaukaisun tai ydinkokeen. Suomi osana EU:ta ja yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa valmistelee yhtenäistä reaktiota ydinkokeeseen.

Suomi kehottaa Pohjois-Koreaa sitoutumaan tiiviiseen yhteistyöhön kansainvälisen yhteisön kanssa, mukaan luettuna yhteistyö Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kanssa ja kuusikantaneuvotteluihin osallistuminen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.