EU-maiden päämiehet saavuttivat viime viikon perjantaina ratkaisun EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi. EU:n budjetti vastaa noin yhtä prosenttia 27 jäsenmaan bruttokansantulosta. Euromääräinen summa tulevalle rahoituskehyskaudelle 2014-2020 on 997 miljardia euroa (mukaan lukien rahoituskehys ja kaikki ulkopuoliset välineet).

EU-budjetti pienenee ensimmäistä kertaa, 24 miljardia euroa. Budjetin painotukset muuttuvat niin, että kilpailukykyyn panostetaan seuraavalla seitsenvuotiskaudella 37 % kuluvaa rahoituskautta enemmän. Samalla maatalouden ja alue- ja rakennepolitiikan osuudet laskevat.

Suomi lähti neuvotteluihin tietoisena siitä, että nettomaksumme tulee kasvamaan kuluvaan kauteen verrattuna. Euroopan unioniin on liittynyt jäseniksi Suomea köyhempiä maita, ja Suomen talous on pärjännyt suhteellisen hyvin.

Suomen asemaan nettomaksajamaana ei nykyisten laskelmien perusteella näytä tulevan seuraavalla rahoituskehyskaudella oleellista muutosta. Jatkossakin useat jäsenmaat maksavat maksukorjauksistaan huolimatta suhteellisesti Suomea enemmän EU:n budjettiin.

Viime viikolla sovittua kehystä koskevien selvitysten ja päivitetyn arvion mukaan Suomen maksut EU-budjettiin kasvavat kuluvan kauden 12,3 miljardista eurosta 12,6 miljardiin kaudella 2014-2020. Samalla Suomen saannot pienenevät 9,46 miljardista 8,96 miljardiin.

Suomen seitsemän vuoden nettomaksu kasvaa siis vuosien 2007-2013 2,84 miljardista eurosta seuraavan kauden 3,64 miljardiin. Tulevalla kaudella Suomen nettomaksut ovat arviolta 520 miljoonaa per vuosi. Vuositasolla nousua tämän kauden keskiarvosta on 115 miljoonaa. Viime vuosina (2011-2013) nettomaksumme on ollut keskimäärin suurempi. Näin ollen viime vuosien jyrkkä nettomaksun nousu taittuu.

Suomen neuvottelutaktiikka oli alusta asti parantaa asemaamme budjetin tulopuolen kautta. Tavoitteena oli varmistaa erityisesti maatalouden toimintaedellytykset. Tämä tavoite saavutettiin. Alue- ja rakennetukisaantomme laski odotetusti, mutta samanaikaisesti saantomme kilpailukykypuolella kasvoivat selvästi, jonka seurauksena kestävää kasvu -otsakkeen saanto säilyy nykyisellä tasolla. Ensimmäistä kertaa saantomme kilpailukykypuolella tulevat ohittamaan saantomme alue- ja rakennepolitiikassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.