Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 40 vuotta Uusi jaosto taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittämiseen

Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta (Kuthanek) täyttää 40 vuotta.  40 vuotisen historiansa kunniaksi neuvottelukunta on tänään 12. helmikuuta 2013 päättänyt juhlakokouksessaan perustaa neuvottelukunnan yhteyteen uuden jaoston, jonka tehtävänä on kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen valtio – kunta –suhteessa.

– Tämä tänään tehty päätös on merkittävä askel kunta-valtiosuhteen kehittämisessä. Jaoston työ tuo peruspalveluministeriohjelman ministerityöryhmälle uuden välineen arvioida rahoituksen riittävyyttä kuntien järjestämisvastuulla olevien tehtävien hoitamiseen.  Kuntien näkökulmasta taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittyminen parantaisi kuntatalouden menojen ennakoitavuutta ja toisi talouteen vakautta, sanoi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Kuthanekin juhlaseminaarissa Helsingissä.

Virkkusen mukaan asetettavan jaoston työ tukee myös hallitusohjelman laatimista. Jaosto voisi tehdä muun muassa arvion kuntatalouden menokatoksi hallitusohjelman laatijoita varten.

Jaostossa olisivat mukana ministeriöiden ja kuntasektoria edustavien tahojen lisäksi tutkimuslaitosten ja yliopistojen edustajia. Jaoston työ koskee uudistusten ennakollisen arvioinnin lisäksi myös uudistusten seurantaa ja jälkikäteisarviointeja.

Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta käsittelee periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kunnallishallinnon ja –talouden asioita sekä valtion ja kuntatalouden yhteensovittamista. Neuvottelukunnan alaisuudessa toimivat arviointi- ja talousjaostot.

Kuthanekin juhlajulkaisu http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20130212Kunnal/Kuthanek_juhlajulkaisu.pdf löytyy osoitteesta http://www.vm.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.