Tampereen kaupunkistrategia uudistetaan tämän kevään aikana. Strategiaa työstää tuore kaupunginvaltuusto, joka kokoontui maanantaina 11.2.2013 ensimmäiseen strategiaseminaariinsa linjaamaan Tampereelle uutta suuntaa.

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma sekä eri-ikäisiltä tamperelaisilta kerätyt mielipiteet kotikaupungin kehittämisestä ovat pohjana strategiatyölle. Tavoitteena on laatia kaupunkistrategia, jonka tamperelaiset kokevat omakseen. Pormestari Ikonen kannusti valtuutettuja rakentamaan yhteistä tahtotilaa siitä, millaisiin haasteisiin uudella strategialla halutaan vastata.

– Strategiatyö on johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä: mihin suuntaan haluamme viedä tätä kaupunkia ja millä tavoin, pormestari Ikonen evästi seminaarilaisia ryhmätöihin.

Uusi strategia tarvitaan strategiajohtaja Reija Linnamaan mukaan siksi, että Tampere voi asemoida itsensä tulevaisuuden muutoksiin ja muuttuvaan maailmaan.

– Strategiassa tulisi näkyä se, että Tamperetta haastavat niin globaalit talousongelmat kuin kaupungin oman talouden ongelmat. On mietittävä uudelleen, miten hyvinvointiyhteiskuntaa pidetään yllä jatkossa. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että kaupungin väestörakenne muuttuu ja väestö ikääntyy. Myös valtion lakisääteiset velvoitteet sekä valtion laaja kuntauudistushanke tuovat haasteita.

Uutta kaupunkistrategiaa syvennetään neljässä toimintasuunnitelmassa, joita ovat organisaation toimintakykysuunnitelma, elinvoimasuunnitelma, hyvinvointisuunnitelma sekä kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma. Toimintasuunnitelmat laaditaan yhteistyössä eri osapuolien kanssa.

Hyvinvointisuunnitelmassa näkökulmana on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointisuunnitelmassa linjataan muun muassa perusopetuksen, päivähoidon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintaa. Elinvoimasuunnitelmassa käsitellään muun muassa elinkeinopolitiikkaa, toisen asteen koulutusta sekä kaupungin vetovoiman vahvistamista. Kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelmassa linjataan muun muassa maankäytön suunnittelua, maapolitiikkaa, liikennettä ja kestävän kaupunkiympäristön kysymyksiä. Organisaation toimintakykysuunnitelmassa käsitellään muun muassa johtamista, taloutta, henkilöstöä, toimintamallia ja tietohallintoa koskevia asioita.

Strategiaa työstetään kevään aikana vielä kahdessa eri valtuustoseminaarissa maaliskuussa ja huhtikuussa. Uusi kaupunkistrategia vuosille 2014–2017 hyväksytään ensi elokuussa kaupunginvaltuustossa. Strategiatyötä tekevät työryhmissä ja seminaareissa kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tilaajalautakunnat, konsernin laajennettu johtoryhmä, pääluottamusmiehet ja tuotannon edustajat. Lisäksi henkilöstöä, kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistetaan muun muassa internetissä.

Kuntalaisten kehitysideoita uutta kaupunkistrategiaa varten koottiin tammi-helmikuussa pormestari Anna-Kaisa Ikosen verkkoaivoriihessä. Aivoriihen mielipiteistä ja ideoista on yhteenveto kaupunkistrategian verkkosivuilla.

Myös nuorten tekemiin ”Jos mä saisin päättää… Mitä muuttaisin Tampereella?” -videoihin on linkki kaupunkistrategian verkkosivuilla. Lisäksi Tampereen kaupungin You Tube -kanavalta voi katsoa, mitä pormestari Anna-Kaisa Ikonen sanoi nuorille videokuvaajille strategiaseminaarissa (alkaen 13.2.2013).

Tarkemmin kaupunkistrategiatyöhön ja sen materiaaliin voi perehtyä osoitteessa www.tampere.fi/talousjahallinto/kaupunkistrategia.

Pormestarin aivoriihen tulokset (Pdf, 1 Mt)

» Nuorten Tampere: Mitä muuttaisin Tampereella?

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.