TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella suomalaiset matkustajat toivat vuonna 2012 Suomeen 602 miljoonaa savuketta ja 8,5 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Savukkeiden matkustajatuonti on vähentynyt 9,5 prosentilla ja nuuskan matkustajatuonti lisääntynyt 15,1 prosentilla verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 aikana 231 miljoonaa savuketta (38 % matkustajien tuomista savukkeista) ilmoitettiin ostetuksi laivan myymälästä. Vastaavasti Virosta ilmoitettiin ostetuksi 124 miljoonaa savuketta (21 %) ja Venäjältä 107 miljoonaa savuketta (18 %). Matkustajista 27 % ilmoitti tuoneensa enemmän kuin yhden kartongin savukkeita. 56 % matkustajista toi savukkeet omaan käyttöönsä, 33 % jonkun toisen käyttöön ja 11 % sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Tulosten perusteella yli 200 miljoonaa savuketta tuotiin näin ollen muuhun kuin omaan käyttöön.

Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Tänä aikana matkustajatuonnin kehitys on ollut laskeva. Korkeimmillaan matkustajatuonti oli 812 miljoonaa savuketta vuonna 2007 ja alhaisimmillaan 598 miljoonaa savuketta vuonna 2010. Nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt 48 % vuodesta 2009, jolloin sitä tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Philip Morris Finland Oy:n, Tupakkateollisuusliiton, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 henkilöä.

Tupakkatuotteiden_matkustajatuontiseuranta_vuosi_2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.