Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Keskiviikkona julkaistujen vuoden 2012 tilinpäätösarvioiden ennakkotietojen mukaan kuntatalouden tila on huonontunut ennakoitua nopeammin: vuosikate laski, eikä se riittänyt poistojen ja nettoinvestointien kattamiseen. Manner-Suomen kunnista vain 100 vuosikate riitti poistojen kattamiseen. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kääntyi selvään kasvuun.

– Kuntien toimintakatteen kasvu oli viime vuonna todella suurta ja samalla kuntien verotulojen kasvu oli matalaa ja näin kuntien tilikauden tulos oli ensimmäistä kertaa uuden kirjanpitokäytännön aikana eli vuoden 1996 jälkeen negatiivinen, sanoi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen tänään 13.2.2013 Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumissa.

– Voimakkaasti heikentyneen tulorahoituksen ja kasvaneen toimintakatteen johdosta kuntien lainakanta kasvoi rajusti 12,3 miljardiin euroon. Näin suurta vuosittaista lainamäärän kasvua ei ole tapahtunut koko 2000-luvulla. Samanaikaisesti kuntien rahavarat vähenivät johtaen kuntien nettovelan kasvuun.

– Tilinpäätösarvioiden ennakkotietojen valossa tilanne näyttää erityisen huolestuttavalta siksi, että ennusteen mukaan kuntatalouden olisi pitänyt viime vuonna olla vielä tasapainossa. Varsinaiset vaikeat vuodet ovat vasta edessä. Tätä kehitystä vasten tilanne on huolestuttava, Virkkunen totesi.

Virkkusen mukaan kuntien menojen kasvun hillitseminen on keskeistä tilanteessa, jossa tiedämme, että tulevaisuudessa palvelun tarve yhä kasvaa.

– Tarvitsemme perusteellista rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Kuntauudistus on laaja kokonaisuus, jolla pyritään vastaamaan myös yhä heikkenevän talouden haasteisiin.

Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan sekä valtion että kuntien toimia.

– Kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi kannustan kuntia käynnistämään viipymättä rakennelain edellyttämät kuntajakoselvitykset, sanoi Virkkunen.

-Vasta selvitysten kautta löydetään vastaukset siihen, millaisia talouden, elinkeino­politiikan, maankäytön ja palveluiden järjestämisen hyötyjä eri alueilla olisi kuntaliitoksilla saatavissa.

Virkkusen mukaan selvitys on ennen kaikkea varautumista tulevaan.
– Kuntataloutta ja kansalaisten palveluja ei saa päästää kriisiytymään. Kuntaliitosselvityksiä ei tarvitse pelätä. Niiden kautta niin päättäjät kuin asukkaatkin saavat tarpeellista tietoa kuntien yhdistymisen vaikutuksista. Vasta tämän pohjalta valtuustot voivat tehdä tarpeelliset päätökset.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.