Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus

Kevan sijoitustoiminta on noin kaksinkertaistanut kunnallisen eläkerahaston arvon. Kunnallisessa eläkejärjestelmässä rahastointi aloitettiin vuonna 1988. Ilman sijoitustoimintaa rahaston arvo olisi noin puolet nykyisestä, lähes 35 miljardista eurosta.

Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus nosti esille kunnallisen eläkerahaston tuotot ja käytön Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumissa 13. helmikuuta pitämässään puheenvuorossa.

Ailuksen mukaan kunnallisen eläkerahaston käyttötarkoitus ja tehtävä ovat selkeitä: eläkerahastolla vakautetaan kunta-alan eläkemaksuja tilanteessa, jossa eläkemenot kasvavat. Tätä myöden se vakauttaa myös kuntataloutta.

– Rahastolle on tarjottu monia muita rooleja ja näissä avauksissa tulee esille, että eläkerahaston tehtävää ei ole ymmärretty. Rahastolle tarjotut muut roolit ja sijoitusperiaatteet hankaloittaisivat perustehtävän hoitamista ja vaikuttaisivat miinusmerkkisesti sijoitustuottoihin, Ailus totesi.

Laskelmien mukaan kunnallisen eläkerahaston tuottoja aletaan käyttää eläkkeiden maksuun eli eläkemaksujen vakauttamiseen jo tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Ailus kertoi, että eläkerahaston sijoitustoiminta saa toki aikaan monia yleisesti hyödyllisiä asioita perustehtävänsä ohella.

– Kevan pääomasijoittaminen tukee aloittavia yrityksiä. Tätä kautta sillä on vaikutusta työllisyyteen. Lisäksi vuokra-asuntojen kautta tarjotaan muun muassa pääkaupunkiseudulla kaivattuja vuokra-asuntoja. Kevan vuokra-asuntojen määrä nousee tämän vuoden aikana noin 3 500 asuntoon.

Ailus kertoi myös, että jatkossakin Keva säilyttää sijoitustoiminnassa vahvan painotuksen ulkomailla. Suomessa olevien sijoitusten kasvattaminen olisi riski tulevien eläkkeiden rahoitukselle. Tilanteessa, jossa kasantalous kääntyisi laskuun ja kuntien rahoitustilanne heikkenisi, myös kunta-alan eläkkeiden rahastoinnin tuotot kärsisivät.

Ailuksen mielestä sijoitustoiminnan tuloksiin voidaan olla hyvin tyytyväisiä.

– Kevan sijoitustoiminta kasvatti viime vuonna eläkerahastoa 3,9 miljardilla eurolla ja oli 12,9 prosentin tuotolla erittäin onnistunutta, Ailus kertoi.

– Vertailukohtaa saadaan kuntatyönantajilta ja työntekijöiltä kerätyistä eläkemaksuista, jotka olivat 4,8 miljardia euroa. Kunta-alan eläkkeitä maksettiin puolestaan 3,8 miljardin euron verran. Eläkemaksuista kertyi tulevien eläkkeiden maksuun miljardin euron verran.

Ailus muistutti, että eläkerahaston hyvästäkin kasvusta huolimatta kunnalliset eläkkeet rahoitetaan jatkossakin pääosin kuntatyöllä.

– Kunnallinen palkkasumma, johon kunnallisen eläkejärjestelmän eläkemaksutulot perustuvat, on toistaiseksi kasvanut. Vaikka kunnallista työtä on viime vuosina ulkoistettu, ei tämä ole vielä näkynyt kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksessa, Ailus sanoi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.