KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää valitettavana, että työmarkkinakeskusjärjestöt eivät kyenneet yhteisesti vastaamaan maan hallituksen pyyntöön työurien pidentämisestä. Maan hallitus joutuu nyt yksin tekemään päätökset kestävyysvajeen supistamisesta.

Taloustilanne on muuttunut nopeasti huonompaan suuntaan. Jalosen mukaan siksi olisi tarvittu jo nyt uusia uskottavia päätöksiä. Eläkeneuvotteluja pitäisi aikaistaa tavoitteena mm. vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen.

Myös työmarkkinaratkaisun edellytysten selvittäminen jäi puolitiehen. KT on esittänyt yksinkertaista mallia, jolla kaikkien alojen voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatkettaisiin sellaisenaan 1,5 vuodella sopimusten päättymisajankohdasta.

Jalosen mukaan nyt on riskinä, että hallitus on pakotettu leikkaamaan julkisia menoja ja korottamaan veroja suunniteltua enemmän. Kuntien valtionosuuksia ei kuitenkaan enää pidä leikata.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi