Sisäministeri Päivi Räsänen

Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan poliisin hallintorakenneuudistusta koskevat jatkolinjaukset turvaavat poliisin palvelut jatkossa kattavasti koko maassa poliisin omissa toimipisteissä. Tarvittavat säästöt kohdistuvat ennen muuta suuriin 2000-luvulla rakennettuihin poliisiasemiin tilatehokkuuden parantamisena.

-Muutama poliisin palvelupiste korvautuu yhteispalvelupisteillä ja toisaalta joukko poliisin nykyisiä palvelupisteitä muutetaan statukseltaan poliisiasemiksi. Asiakkaiden ja poliisitoiminnan kannalta esitys turvaa hyvän tason, Räsänen toteaa.

Samanaikaisesti poliisin toimipisteverkoston kehittämistyön kanssa valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan Asiakaspalvelu 2014 -hanketta. Valmisteilla on laaja viranomaisten yhteinen yhteispalveluverkosto. Tavoitteena on, että myös kaikkia poliisin lupapalveluja tarjotaan kaikilla näillä paikkakunnilla joko yhteispalvelupisteissä tai poliisin omissa toimipisteissä.

– Pystyn siis jo tässä vaiheessa ilmoittamaan, että kannatan hanketyöryhmän esitystä pääpoliisiasemien paikkakunnista ja palveluverkosta. Poliisin tekniikkakeskusta koskeva esitys vaatii lainsäädännön muutoksia ja eduskunnan käsittelyä ja siksi sen osalta tulee edetä ripeästi. Poliisilaitosten muutokset päätetään valtioneuvoston asetuksella. Ruotsinkielisistä alueellisista yksiköistä olen linjannut jo aikaisemmin, että ne turvataan, Räsänen toteaa.

Esitys automaattisen liikennevalvonnan tukitoimintojen keskittämisestä yhteen toimipisteeseen on Räsäsen mukaan kannatettava, mutta sen sijaintipaikka vaatii vielä selvityksiä. Sitä koskeva päätös ei myöskään ole kiireellinen. Vaihtoehdoiksi nousevat Helsingin Malmi tai Hämeenlinnan uusi Miekkalinna. Päätös riippuu Räsäsen mukaan oleellisesti siitä, millä tavoin tilat saadaan tehokkaimmin käyttöön. Selvitysten jälkeen voimme arvioida tarkat kustannusvaikutukset.

Selvityshenkilö Salmi on tehnyt Räsäsen mukaan erinomaista työtä. Viime syksynä tehtiin päätös, jolla poliisihallituksen rakenteita kevennetään siten, että poliisihallituksen ylijohtotehtäviin kohdennetaan 20 prosentin vähennys nykytilanteeseen nähden, toiminta keskitetään Helsinkiin ja poliisihallituksen yksiköiden määrää päätettiin vähentää kahdeksasta enintään neljään.

– Poliisihallituksen ylijohtotehtävistä, joita on 147 henkilötyövuotta, on siis päätetty vähentää kaikkiaan 29 henkilötyövuotta. Selvitysmies Kari Salmelta päädyttiin pyytämään erillinen lisäselvitys poliisihallituksen ja sisäministeriön poliisiosaston hallintorakenteen kehittämistarpeista, jonka jälkeen voitaisiin tehdä myös päätökset arpajais- ja asehallinnon sekä turvallisuusalan vastuualueen hallinnollisesta asemasta, Räsänen toteaa.

Johtaja Salmi on tullut siihen johtopäätökseen että Poliisin tekniikkakeskuksen (PTK), arpajais- ja asehallinto ja yksityisen turva-alan valvontayksikön säilyisivät osana Poliisihallitusta ja hän perustelee esitykset vakuuttavasti. -Yhdyn jo tässä yhteydessä tältä osin esitykseen, sillä jatkovalmistelun kannalta tämän linjaaminen on kiireellistä. Muilta osin selvitysmies Kari Salmen ansiokas raportti edellyttää perusteellista perehtymistä.

– Kiinnitän huomiota erityisesti esitykseen ministeriön aseman ja poliisihallinnon strategisen johtamisen vahvistamisesta, mikä näkyy esityksinä nimityskäytäntöjen ja tulosohjauksen muutoksista, toteaa Räsänen.

Samaan aikaa kansliapäällikkö Päivi Nergin johdolla on käynnistetty ministeriön johtamis- ja tulosohjausjärjestelmän kehittäminen. Kehittämistyössä keskeisiä kysymyksiä ovat valta- ja vastuusuhteet sekä mahdolliset päällekkäisyydet osastojen ja yksiköiden välillä. Tämä työ on tarkoitus saada päätökseen tämän kevään aikana. Selvityshenkilö Salmen esitykset otetaan myös tässä työssä tarkasti huomioon.

Selvityshenkilö Salmen raportissa on Räsäsen mukaan useita muita ehdotuksia, sekä lisäksi haastavia kysymyksiä, jotka vaativat pohdintaa. -Vien raportin sisäasiainministeriön johtoryhmään käsiteltäväksi, analysoimme esitykset ja sitten teemme päätökset jatkokäsittelystä, Räsänen sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.