Monille työntekijöille osa-aikatyö on myönteinen mahdollisuus, joka tarjoaa väylän työmarkkinoille. Kuitenkin osa palkansaajista tekee osa-aikatyötä vastentahtoisesti, mihin voi liittyä toimeentulo-ongelmia. Tällaisten työntekijöiden kohdalla pitäisi pyrkiä lähelle täysiä työtunteja ja osa-aikatyön periaatteita tulisi käsitellä työpaikoilla avoimesti.

Näin ehdottaa osa-aikatyötä selvittänyt työryhmä, jonka loppuraportti julkaistiin 13.2.2013. Suomessa 14 prosenttia työllisistä on osa-aikatyössä. Osa-aikatyö on yleisempää naisilla kuin miehillä. Eniten osa-aikatyötä tehdään vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Enemmistö työntekijöistä tekee osa-aikatyötä omasta halustaan.

Työryhmä painottaa, että osa-aikatyön periaatteita on käsiteltävä henkilöstön kanssa yhdessä. Lisäksi hyvä työvuorosuunnittelu, alakohtaiset työehtosopimukset sekä yritys- ja työpaikkakohtaiset ratkaisut tukevat pyrkimystä lisätä osa-aikaisten työntekijöiden työtuntien määrää.

Työryhmä ei esitä muutoksia lainsäädäntöön. Nykyisessä lainsäädännössä osa-aikaisen työntekijän asemaa turvaa työnantajan velvoite tarjota työntekijöille lisätyötä, jos työtehtävät ovat näille soveltuvia. Työryhmä korostaa, että työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi lisätyötä tarjottaessa.

Toivon, että työryhmän esitykset huomioidaan työpaikkojen arjessa. Tavoitteena on, että vajaatyöllistetyt osa-aikatyöntekijät voisivat saada lisätyötunteja tullakseen työllä toimeen. Siksi niin kutsutun lisätyötarjontavelvoitteen käytäntöjä on syytä jatkuvasti seurata ja kehittää, työministeri Lauri Ihalainen kommentoi työryhmän esityksiä.

Vapaaehtoinen osa-aikatyö, kodinhoidon tuki ja joustavat päivähoitopalvelut tarjoavat positiivisia mahdollisuuksia työn ja opiskelun yhdistämiseen tai työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläke pitäisi yhdistää osa-aikatyöhön nykyistä paremmin, koska näen siinä käyttämättömiä mahdollisuuksia, Ihalainen jatkaa.

Raportti kuuluu työnteon tapojen muutostrendejä selvittäneen työryhmän jatkotoimenpiteisiin. Niin sanottu trendiryhmä julkaisi väliraporttinsa keväällä 2012. Osa-aikatyötä selvittäneessä työryhmässä on ollut edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi työnantaja- ja työntekijäjärjestöt.

Osana trendiryhmän jatkotoimia sosiaali- ja terveysministeriö selvitti vapaaehtoista osa-aikatyötä osana kotihoidontuen kehittämistä ja perhevapaiden käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti 8.2.2013, että alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha korvataan uudella joustavalla hoitorahalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön osa-aikatyötä koskeva raportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.