Turussa toimivasta hammaslääkäriasemasta on viranomaisten tietoon tullut epäily, että yksityisiä hammaslääkäripalveluja markkinoidaan Turun kaupungin terveyskeskuksen potilaille, jotka ovat käyneet yksityisellä hammaslääkärillä Turun kaupungin ostopalvelusopimuksen perusteella. Aluehallintovirasto huomauttaa Turun kaupungille, ettei potilastietoja saa käyttää markkinointitarkoituksiin eikä ohjata Turun terveyskeskuksen suun terveydenhuollon potilaita käyttämään yksityisiä palveluja, joita kaupunki ei maksa.

Potilailta ei ole pyydetty suostumusta heidän tietojensa käyttämiseen markkinointitarkoituksiin. Aluehallintovirasto toteaa, ettei jonoja julkiseen suun terveydenhuoltoon saa lyhentää ohjaamalla potilaita näiden omalla kustannuksella yksityisille hammaslääkäreille.

Aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta selvityksen Turun kaupungilta sekä palveluja markkinoineelta yksityiseltä hammaslääkäriasemalta. Turun kaupunki on saanut jonon hammaslääkärille lyhenemään alle kuuteen kuukauteen. Resursseja omiin palveluihin on lisätty mittavasti. Tältä osin aluehallintovirasto päättää hammashoitoa koskevan valvonta-asian käsittelyn, eikä aseta Turun kaupungille asiassa uhkasakkoa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.