“Laukaan maneesin tragedia on äärimmäisen surullinen. Tällaista ei yksinkertaisesti pitäisi voida tapahtua. Aiempina vuosina vastaavat sortumat ovat olleet läheltä piti -tilanteita, joissa ihmishenkiä ei ole menetetty. Haluan nyt selvittää, että kaikki voitava on tehty rakennusten turvallisuuden varmistamiseksi”, asuntoministeri Krista Kiuru sanoo.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vastuu rakennuksen turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla. Rakenteellisen turvallisuuden takaamiseksi kattorakenteet suunnitellaan rakentamismääräysten mukaisille lumikuormille varmuuskertoimia käyttäen. Kiinteistön omistajien on seurattava lumikuormien kehittymistä ja ryhdyttävä tarvittaessa toimiin lumen poistamiseksi jo ennen kuin suunnittelun lähtökohtana ollut lumikuorma on ylitetty. Tilanne on vakavampi, jos rakenteet eivät syystä tai toisesta ole määräysten mukaisia.

Suomessa on käytössä lumikuormavaroitusjärjestelmä, josta huolehtii Suomen ympäristökeskus.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.