Pirkanmaan käräjäoikeus on 14.2.2013 todennut ylöjärveläisen Pirttijoen Saha Ky:n ja sen vastuunalaisen yhtiömiehen syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Yhtiömies tuomittiin 20 päiväsakon eli 120 euron sakkorangaistukseen. Yhtiö jätettiin tuomitsematta yhteisörangaistukseen, koska käräjäoikeus katsoi sen olevan kohtuutonta yhtiön taloudellinen tilanne huomioon ottaen.

Käsiteltävänä oli tammikuussa 2011 sattunut tapaturmatapaus, jossa työntekijä oli höyläämässä sahatavaraa. Kuljettimen jälkeiseen syöttölaitteeseen tuli toimintahäiriö. Työntekijä yritti poistaa syöttölaitteen vetopyörien välissä ollutta jumiutunutta sahatavaraa. Tässä yhteydessä hänen sormensa jäivät vetopyörien ja jumittuneen sahatavaran väliin loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt huolehtia itse valmistamansa kuljetinlinjan syöttölaitteen vetopyörien ja ketjuhammaspyörien suojaamisesta.

Käräjäoikeus totesi, että vaikka linja normaalitilanteessa olikin turvallinen eikä vaarallisiin kohteisiin ulottunut normaalilta työskentelypaikalta, pitää koneen työturvallisuusmääräysten mukaan olla turvallinen myös häiriötilanteissa. Vaaralliseen kohteeseen oli järjestetty pääsy portaita myöten eivätkä koneen toiminnot pysähtyneet, jos linjan vaarallisten kohtien läheisyyteen mentiin. Vaikka tapaturmassa loukkaantunut työntekijä olikin varsin kokenut, ei se poista työnantajan velvollisuuksia huolehtia työn turvallisuudesta.

Tapaturman jälkeen koneeseen oli asennettu valoverhosuoja, joka katkaisi koneen vaaralliset toiminnot, jos syöttölaitteen läheisyyteen mentiin. Myös ketjuhammaspyörät oli suojattu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.